Hem

Välkommen till Dammfriskolan


 Frånvaroanmälan  0515-77 70 00

 
Polisen varnar för en ökad risk att unga människor används som s.k. målvakter för penningtvättsbrott.

Det blir vanligare att kriminella vill rekrytera ungdomar och unga vuxna att tvätta pengar som kommer från brott. De unga luras, lockas eller tvingas att ta ut eller föra över pengar från sina konton som de själva fått överfört. Detta gör dem till penningmålvakter.
Läs mer

Pilotprojekt, kallat Drogfri skola


Skolorna i Malmö stad ska vara trygga och drogfria platser för våra elever och vår personal. Därför inleds nu ett pilotprojekt, kallat Drogfri skola, där ett antal högstadie- och gymnasieskolor under vårterminen kommer att sökas igenom av narkotikahundar.

Projektet är ett samarbete mellan polis, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Ambitionen är att alla skolor så småningom ska få möjligheten att sökas igenom.

Insatsen är ett komplement till vårt förebyggande arbete mot droger och stöd till elever i riskzonen. Det är en förebyggande åtgärd i enlighet med våra riktlinjer och drogpolicys och vi vill understryka att det inte finns några misstankar om att det finns droger på skolan. För att ändå kunna utesluta det har vi, i samråd med polisen, beslutat att inte informera om vilka skolor som söks igenom, eller när sökningen görs.

Sökningarna kommer att göras efter lektionstid när skolorna är tomma. Om hundarna skulle hitta spår av droger, inleds en förundersökning. Polisen har också rätt att öppna låsta inventarier och utrymmen om hundarna markerar.

Vårterminen 2019

Terminen börjar 9 januari
Läsåret slutar 14 juni 

Lovdagar

15 februari
Sportlov 18–22 februari (vecka 8)

Påsklov 15–18 april (vecka 16)

31 maj (klämdag efter Kristi himmelsfärdsdagen)

Studiedagar

18 mars
22 maj

Fritidshemmet stängt

 7    januari
17    juni


Skapande skola / Kultur i skolan

I januari och februari kommer eleverna att under fem dagar jobba tillsammans i åldersblandade grupper för att skapa konst, musik och drama. Skolans alla elever är med efter sina förutsättningar. Vi jobbar tillsammans med professionella kulturaktörer och kulturinstitutioner i vår stad. Projektet löper i tre led, varje elev ska få uppleva en professionell föreställning inom sin kulturgren, de ska få skapa något eget tillsammans med andra samt att de erövrar minst en kulturinstitution.

De aktörer som är klara för samarbete till årets projekt är stadsteatern, operaverkstan, symfoniorkestern, Malmö universitet, Adrian Malmgren.

Det övergripande temat är för ett hållbart Dammfri och det är eleverna själva som får tolka vad detta innebär för dem själva. De åldersövergripande projekten kommer leda fram till bland annat stora serietavlor som kommer att ställas ut på stadsbiblioteket.

Spetsutbildning i matematik

Höstterminen 2014 startade en riksrekryterande spetsutbildning i ämnet matematik på Dammfriskolan i Malmö. Utbildningen är beviljad av Skolverket och sker i samarbete med Malmö Borgarskola. Utbildningen är unik i sitt slag och finns endast på ett fåtal platser i Sverige.

Läs mer här

Comments