Välkommen till Dammfriskolan
Frånvaroanmälan tel 0515-77 70 00

Vårterminen 2018

Terminen börjar 10 januari
Läsåret slutar 15 juni

Lovdagar

16 februari
Sportlov 19–23 februari (vecka 8)
Påsklov 26–29 mars (vecka 13)
30 april
11 maj (klämdag efter Kristi himmelfärdsdagen)

Studiedagar

7 mars och 24 maj
Spetsutbildning i matematik

Höstterminen 2014 startade en riksrekryterande spetsutbildning i ämnet matematik på Dammfriskolan i Malmö. Utbildningen är beviljad av Skolverket och sker i samarbete med Malmö Borgarskola. Utbildningen är unik i sitt slag och finns endast på ett fåtal platser i Sverige.

Läs mer här

Skapande skola / Kultur i skolan

Under detta läsåret jobbar hela Dammfriskolan med ett projekt som innefattar film, teater och serier. Kärnan i projektet förutom att eleverna ska lära sig om de specifika konstformerna är att elever från olika årskurser ska få samarbeta och skapa något tillsammans.

Under projektets gång får eleverna möta olika kulturaktörer som är experter inom de områden vi har valt att fokusera på. Bland de kulturaktörer som är klara är Unga teatern (Stadsteatern), Operaverkstan, Symfoniorkestern, Natalia Batista (serier). 

Förskoleklass, åk 3, åk 6, åk 9  jobbar med serier
Åk 2, åk 5, åk 8, Samsö och Kastrup jobbar med film
Åk 1, åk 4 och åk 7 jobbar med teater. 

Det övergripande temat är för ett hållbart Dammfri och det är eleverna själva som får tolka vad detta innebär för dem själva. De åldersövergripande projekten kommer leda fram till bland annat stora serietavlor som kommer att smycka vår rasthall, teater, opera och musikföreställningar och olika sorters filmer bland annat en dokumentärfilm om vårt skapande skola- / kulturprojekt.