Alla klassidor‎ > ‎

Klass 5Z

                                                                                       INFORMATION

STUDIEDAG MÅNDAGEN DEN 18 MARS. FRITIDS ÄR ÖPPET.

Regler ang. datorer                                                                                                                                                                                                                                     * Precis som vi samlar in mobiler på morgonen ska också eleverna lägga sina datorer på bestämd plats i klassrummet på morgonen. Endast när någon av oss lärare vill att eleverna ska använda datorn har de tillgång till den.                                                                                                                                                                          * Går någon elev in på andra sidor än de som tillåts (t.ex. spel) får elevens dator vara hemma igen. Vi meddelar detta på sms till er föräldrar och hur många dagar det gäller. Eleven ska då göra motsvarande uppgifter hemma samma dag._______________________________________________________________________________________________________________________________
 

PEDAGOGER

_________________________________

Barbro Pettersson (svenska, SO, bild)

barbro.pettersson1@malmo.se A

0768 998 202

Emil Carlsson (ma, NO, teknik, idr.)

emil.carlsson@malmo.se

Payvanad Baligh (en)

Bengt Ohlsson (träslöjd)

Christina Olofsson (textilslöjd)

Sture Sandahl (spec.ped.) 

 

ARBETSOMRÅDEN  längre tid

_________________________________________

SVENSKA  - fram till ve 10

Novellskrivning. Inlämning senast torsdag 7/3

Rättstavning                                                                                                  

HISTORIA  fram till ca ve 13

MEDELTIDEN

Kap. 5 i NE

Bra sida att gå in på för att läsa om medel-tiden: http://medeltiden.kalmarlansmuseum.se  

Eleverna har fått varsitt område för att söka fakta.                       

BILD  

Konsthistoria                                    

Arbete om en konstnär + göra egna skisser/bilder           


 

Ma Bråk och procent

NO Magnetism och elektricitet

Teknik

Eng :

 Adjective, comparative and superlative adjectives,

describe a person , use an image

Regular and irregular verbs

stenciler, texter


Slöjd

Musik

Idrott Kondition och hälsa


   
 

ARBETSUPPGIFTER/LÄXOR 

___________________________________________________
AKTUELL VECKA 12

Svenska                                              
Tisdag - NE kap. 18.2 om stor/liten bokstav   +  kap. 18.3 om skiljetecken.                                                                                        Läs igenom. Det blir inget förhör utan diskussion.
OBS! Ligger under SKRIVREGLER i Classroom. Kod: 179qtp

Historia                                                                                              Torsdag - NE kap. 5.6.Handelsmän och hantverkare                                           
L
Vn

VECKA 11

Svenska
                                                         
Tisdag- diktamen Sj-ljud. NE kap 19.9 (Språkpunkten 3)
Ligger i Classroom 

HISTORIA 
Torsdag -

Bönder, bergsmän och samer Kap. 5.5 i NE

Föräldrar: uppmuntra gärna era barn att läsa fördjupningsfrågor av olika slag på NE

____________________________________________________

Veckans mål, Göra bra på diagnosen

Diagnos 2 fredag

NO: 

Teknik

Engelska


Vecka 2
Läxa till mån. 14/1
Describe someone
Find an image av a person, cut out the image and glue it in to your en. notebook
Vecka 3
Write a description about the the person, use as many as adj. you can

vecka 4
comprative/ superlative adjectives

Vecka 5
Eleverna  har övat på adj. i klassen.
Kan gärna ta med pappaerna hem och öva extra på adjectives.

Diagnos: adjectives
fredag: 1/2

Vecka 6
Läxa till onsdag 6/2
Write a summary of the film (silent child)
Länken finns i classroom

vecka 9-10
Läxa till fredag 1 Mars
Läxan finns i classroom
( Irregular verb).

Vecka 11
Magic classbook,workbook kapitel 9,
glosor
Läxa till fredag: träna på nya glosor som finns i skrivhäfte.
Gör s. 31,33 i workbook

Glostest
Fredag den 15/3

Vecka 12
 skriv en text om din egen idol eventuellt med bilder och sångtexter
Texten redovisas i klassen


Ma 15/3
Läxa 13 sida 259. Uppgift 1-5

Slöjd


Musik

 


Comments