Alla klassidor‎ > ‎

Klass 5Z

Bildresultat för syren

Torsdag börjar eleverna 8:30 och slutar 13:30. Eleverna har inga vanliga lektioner.

Fredag är det skolavslutning. Vi börjar kl. 9:00 och slutar 11:30. 

Vi önskar alla elever en fin sommar!

Emil och Barbro

                                                                            

_______________________________________________________________________________________________________________________________
 

PEDAGOGER

_________________________________

Barbro Pettersson (svenska, SO, bild)

barbro.pettersson1@malmo.se A

0768 998 202

Emil Carlsson (ma, NO, teknik, idr.)

emil.carlsson@malmo.se

Payvanad Baligh (en)

Bengt Ohlsson (träslöjd)

Christina Olofsson (textilslöjd)

Sture Sandahl (spec.ped.) 

 

ARBETSOMRÅDEN  längre tid

_________________________________________

SVENSKA  

Poesi

SPRÅKLÄRA : Ordföljd

SO/RELIGION  : Vi jämför de 5 största religionerna. Därefter fördjupning i islam                                                                                     


BILD  

Konsthistoria                                    

Arbete om en konstnär + göra egna skisser/bilder           


 

Ma Bråk och procent

NO Magnetism och elektricitet

Teknik

Eng :

 Adjective, comparative and superlative adjectives,

describe a person , use an image

Regular and irregular verbs

stenciler, texter

Do,Does

WH questionsSlöjd

Musik

Idrott Kondition och hälsa


   
 LÄXOR ___________________________________________________Svenska och SO - inga läxor denna vecka


Engelska


Vecka 2
Läxa till mån. 14/1
Describe someone
Find an image av a person, cut out the image and glue it in to your en. notebook
Vecka 3
Write a description about the the person, use as many as adj. you can

vecka 4
comprative/ superlative adjectives

Vecka 5
Eleverna  har övat på adj. i klassen.
Kan gärna ta med pappaerna hem och öva extra på adjectives.

Diagnos: adjectives
fredag: 1/2

Vecka 6
Läxa till onsdag 6/2
Write a summary of the film (silent child)
Länken finns i classroom

vecka 9-10
Läxa till fredag 1 Mars
Läxan finns i classroom
( Irregular verb).

Vecka 11
Magic classbook,workbook kapitel 9,
glosor
Läxa till fredag: träna på nya glosor som finns i skrivhäfte.
Gör s. 31,33 i workbook

Glostest
Fredag den 15/3

Vecka 12
 skriv en text om din egen idol eventuellt med bilder och sångtexter
Texten redovisas i klassen

vecka 13
Redovisning(my idol)
Elevspel do,does

Vecka 14
Magic kapitel 10, classbook, workbook
Nya glosor
Glostest
Fredag den 5/4

Vecka 15
Frågeord på engelska (when,where,how,which...)
ställa frågor, översätt meningar
Easter words

vecka 17
Magic chapter 11
nya glosor,listening,workbook
Write a letter to a pen pal
Glostest
måndag den 29/4
Glosorna finns i skrivboken

Vecka 18
Läxa till måndag 6 Maj: write a letter to a pen pal

vecka 19
Repetition av:(proposition,verb i dåtid,adjektiv,frågeord)

vecka 20
Läsförståelse (stories from yesterday)

vecka 21

En.Prov
torsdag 23/5

Grammatik(there is,there are-do, does-regular och irregular verb- verb i dåtid- comparative och superlative adjectives- frågeord: where,when, how,...)

Vecka 22

presentation (english speaking countries)


 


Comments