DAMMFRISKOLANS BRA ATT VETA

Sjukanmälan elever sker via skola 24 på knapptelefon. Tfn 0515 777 000 Svenska, 0515-777 001 Engelska, 0515 777002 Arabiska, 0515 777003 Somaliska, 0515 777004 Pashto, 0515 777005 Arabiska

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION

Skolans övergripande information nås via www.malmo.se här finns även olika blanketter för ledigheter, språkval, kommande läsår, olycksfallsförsäkringar mm.

 

LÄSÅRET 2017/2018

2017-08-16 — 2017-12-22 och 2018-01-10 — 2018-06-15

 

Eleverna är lediga följande dagar (glöm inte helgdagarna)

Studiedagar 27 sept (stängdag), 17 okt, 24 nov, 16 feb, 7 mars, 24 maj

Lovdagar/helgdagar: 30 okt-3 nov, 16-23 feb, 26 mars- 2 april, 30 april-1 maj, 10-11 maj, 6 juni.

Fritids och hemvist är stängt 2017-08-10, 2017-09-27, 2018-01-08, 2018-06-18

 

LEDIGHET

Mentor har rätt att bevilja ledighet under högst två dagar i följd.

Längre ledighet beviljas av rektor. Ansökan om ledighet görs på en blankett.

 

SKOLANS ANSVAR VID STÖLD, SKADEGÖRELSE OCH OLYCKSFALL

Vid skador på elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan

genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan. Detta medför

att i de allra flesta fall, kommer skolan inte att lämna ut någon ersättning.

 

Skolan rekommenderar därför att elever inte har dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom med till skolan.

 

Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål

av mindre värde, men tar inget ansvar för dessa. Det ska även poängteras

att skolan inte heller har skadeståndsansvar (ersättningsskyldighet) för

föremål som förvaras i elevskåp.

 

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING FÖR BARN OCH UNGA

Elever i Malmö stads grundskolor har en olycksfallsförsäkring som gäller till och från skolan, och under verksamhetstid för skador som minst har krävt vård hos läkare eller tandläkare. Vårdnadshavare gör skadeanmälan (inte skolan) inom 12 månader.

 

Eventuell ersättning i övrigt, till exempel förlust av eller skadade personliga tillhörigheter bedöms utifrån skadeståndslagens regler (se "Skadestånd vid sakskada").

Vid vistelser utanför skolan:

Vid olyckor eller andra skador som inträffar utanför skolans område exempelvis vid studiebesök, orientering mm finns en tjänstereseförsäkring som kan användas om inte den skadedrabbade har en privat försäkring.

 

Behöver du mer information eller blanketter söker du på malmo.se, olycksfallsförsäkring för barn och unga.


VIKTIGA TELEFONNUMMER

 

 

Kansli            Öppet kl 07.30-12.30 och 13.00-16.00

Tel 34 67 90, fax 34 67 89

Skoladministratör Lena Öberg 34 67 93, 0709-3418 01

Skoladministratör Cornelia Toth 34 67 91

Assistent/lärare Christina Finnberg 34 67 93

Vaktmästare Göran Jönsson 34 65 78, 0709-34 18 09

IT-ansvarig Andreas Göthe 34 03 59, 0709-34 18 08

Studie- och yrkesvägledare Becky Helgadottir 34 66 13

Mediatek, Annika Dysting  91 72 31

                     

Idrottshall 

Hemkunskap 0721 581153

Skolrestaurangen 26 15 44

 

Elevhälso-      Kurator och samordnare Ayse Gultekin 34 28 14,

team              0709-34 18 06

                      Kurator Frans Af Malmborg  0731-416173

Skolsköterska Anna Hansson 34 69 98, 0709-34 18 07

Skolsköterska Emily Malmér  0708-518332

 

Skolår F-3      Bitr rektor Monica Hansson 0709-34 18 04

Fritids            Fskklass 0721-581157

                      Morgon fritids 919066

                      Plan1 0721 581154

Plan2 0721 581152

 

Skolår 7-9      Bitr rektor Magnus Enocson 0709-34 18 02

A-lag 7-9XZ

A-lag 7-9YZ

 

Skolår 4-6      Bitr rektor Malin Olsson 0733-128834

A-lag 4-6

Fritidshem 4-6   0721 649083

 

Grundsär-      Rektor Jörgen Håkansson 0709-34 18 00

skola och

autismgrupp

Samsö    0721-581150

Kastrup 346992