Frånvaroanmälan

Telefonnummer för frånvaroanmälan är: 0515- 77 70 00

Frånvaroanmälan

Vi använder oss av ett system som heter Telefon24. Detta är en automatiserad telefontjänst i Skola24 där du som förälder kan frånvaroanmäla ditt/dina barn till skolan. 

Det enda som behövs är en knapptelefon.

Tjänsten finns på följande språk: Svenska, Engelska, Arabiska, Somaliska, Pashto och Albanska.


Dammfriskolan använder Skola24. Detta innebär att all elevnärvaro/frånvaro registreras via programmet Skola24.
Du som förälder kan också använda Skola24. Det är enkelt och sker via en vanlig websida. Via Skola24 kan du ta del av ditt barns närvarostatistik på skolan. Du har även möjlighet att göra frånvaroanmälan här.
Hämta anmälningsblanketten under fliken "Blanketter"
lämnas ifylld till klassföreståndaren.
För att nå Skola24 klickar du här

På telefon

Frånvaroanmälan elever via telefon


Frånvaroanmälan kan även göras på följande språk:

Engelska     0515-77 70 01
Arabiska      0515-77 70 02
Somaliska   0515-77 70 03
Pashto          0515-77 70 04
Albanska      0515-77 70 05

De föräldrar som har ett inloggningskonto i Skola24 kan se inringd frånvaroanmälan i kommentarfältet med det telefonnummer som använts. Undantag är om frånvaroanmälan är inringd från ett hemligt nummer eller från en växel som inte redovisar nummer. Skolpersonal kan se tidpunkten för anmälan samt från vilket telefonnummer anmälan gjordes. Elevens lärare får fram denna information på startsidan när de loggar in i Skola24.