Frånvaroanmälan

Telefonnummer för frånvaroanmälan är: 0515- 77 70 00