Välkommen till  Hven 4-6 Fritids 


Hvens fritidshem är en verksamhet för  elever i årskurs
 4-6. Fritidshemmet inryms i samma lokaler som skolan. 
Fritidshemmet erbjuder varierande aktiviteter för eleverna som:  


Utedagar
Fri lek
Natur och teknik
Kultur och samhällsdeltagande 
Idrott och hälsa
Data/ IKT
Skapande verksamhet
Hemkunskap

Kontakta oss:  Hven 4-6 Fritids  telefon 072-1649083                                          
                                                                                              
                                              
                                                                   
                                                                                                                                                                  

Fritidshemmets uppdrag
Komplettera skolan
Meningsfull fritid 
Delaktighet och inflytande 
Stöd i utvecklingen
Systematiskt kvalitetsarbete