Hven (fth åk. 4-6)

Välkomna till Hven!

Ht/Vt-17/18

Här på fritids för åk. 4-6 bedriver vi vår verksamhet utifrån Lgr-11 och de lokala målen Dammfriskolan har. 
Vi riktar in oss på bl.a en bra miljö utifrån målet "studiero" och jobbar med olika rum anpassade för vilken aktivitet vi har.
  En bättre miljö att vistas i bidrar också till språkutveckling som är ett av målen. De dagliga aktiviteterna, som ni kan se nedan, är också en del av arbetet mot målen. Ett vidare arbete med IKT sker också då de har elevdatorer att tillgå. Vi jobbar med medbestämmande för eleverna i aktiviteterna för att delaktigheten och motivationen skall kännas större och förstå hur demokrati fungerar. Minst en aktivitet per vecka skall man deltaga i och den väljer man själv.
                                   Hvens veckoschema


                                            Måndag  - Spel/pyssel

                                            Tisdag   Musik och dans

                                            Onsdag Ute/fysisk aktivitet

                                            Torsdag –  Skärmdag

                                            Fredag -   Samling och film 


Vi öppnar upp lokalerna kl. 8 tills skolan börjar och är både ute och inne, beroende på väder och vi går till stängningsfritids vid matsalen kl 16.30.


Vi som jobbar här är Andreas,Jessica,Issa,Miriam och Layla.

Ni når Hven på: 0721/649083

andreas.bengtsson@malmo.se

jessica.andersson@malmo.se

Stängningsfritids: 040/919066 


                                           
Mvh.