Klass 1X

Välkommen till klass 1x läsåret 18/19Klasslärare: Lena Gustafsson Berg                 
Mailadress: lena.gustafssonberg@malmo.se
Mobil: 073 2-32 39 56

Fritidspersonal: Ann Davidsson
Mailadress: ann.jonsson@malmo.se
                     Huseyin Culum
Mobil spår 2: 0721- 58 11 52

Ny info 17/10
På tisdag 23/10 ska vi ha nalle/gosedjursfest efter lunch. Tag med en nalle eller ett gosedjur. (På lördag 27/10 är det internationella nalledagen.)
Fredag 26/10 är Lena ledig. Huseyin är i klassen. Ingen läsläxa till denna dagen.

Inga Pokemonkort
Fr o m imorgon onsdag 17/10 får barnen inte ha med sig Pokemon-kort till skolan. Vi har sett att barnen inte rör sig på rasterna och när de kommer in från rasterna har flera spring i benen.Skolkatalog gratis
Ni vårdnadshavare ska nu ha fått inloggning till skolfoton. Skolkatalogen kan beställas gratis.

Extra information
Bedor har slutat i klassen. På måndag 8/10 får vi 2 nya elever; Seif och Aisha. Vi hälsar de och deras vårdnadshavare välkomna till vår klass.

Extra information
Från och med idag 1/10 arbetar Huseyin i klassen alla dagar. Ann arbetar nu bara i 3Z.
Barnen har för första gången läsläxa i boken "Den magiska kulan". Boken ska med till skolan VARJE DAG och ska förvaras i plastfickan tillsammans med läskortet. På kortet står vilken läxa de har och till vilken datum. I föräldrarutan är jag tacksam om ni eller någon annan vuxen skriver er signatur. Skriv gärna en kommentar om hur det gick för barnet att läsa. På fredagen skriver jag i den andra rutan.
                                                                           Klassnytt v.40-44

Tack alla ni som kom på föräldramötet! Många har redan haft introduktionssamtal. De har varit mycket givande!

I SO fortsätter vi som sagt med temat ”Mänskliga rättigheter”. Vi kommer nu börja arbeta med Barnkonventionen. 24/10 uppmärksammas FN-dagen med en tipsrunda för alla 1:or.

Barnen kommer fr o m v.40 få läsläxa i boken ”Den magiska kulan”. Det är viktigt att barnen läser texten varje dag, så att de kan läsa den med flyt på fredagen. Läs gärna tillsammans och prata om innehållet.

Vi fortsätter att forma bokstäver; både gemener och versaler och siffror.

Varannan tisdag går vi till biblioteket och lånar böcker som vi har som lådböcker i skolan.

I Ma laborerar vi inom talområdet 0-10. Vi arbetar med likhetstecknets och additionstecknets betydelse. Vidare kommer vi arbeta med begreppen hälften och dubbelt.

Torsdag 18/10 är det studiedag. Fritids är öppet som vanligt.

Vecka 44 är det lov från skolan. Fritids öppet.

Under fritidsverksamheten är 3-4 rum med olika aktiviteter: Spelrum, pysselrum, byggrum med Lego-programmering och ibland 4:e rummet med ”Just dance”.

Höstliga hälsningar

Huseyin, Ann och Lena
För vetskap:
Idag måndag 24/9 hände något på rasten som vi var tvungna att ta upp på lektionen. Vi pratade om värdegrunden och hur vi ska vara mot varandra, inte låta oss styras av andra. På grund av detta fick alla ena gruppens text i läsläxa.

Klassnytt v.37-39

Oj vad tiden går fort! Barnen har redan gått 3 veckor i skolan. Det är väldigt roligt att se att bara under dessa få veckorna har alla barnen utvecklats på ett eller annat sätt. Det ska bli fantastiskt roligt att få följa de och deras utveckling!

Vi har arbetat mycket med rutiner och regler. Bokstäverna V och I har vi hunnit med. Kommande bokstäver som vi kommer arbeta med är A och S. Sedan kör vi på med de andra. I Ma har vi arbetat med siffrorna 0, 1, 2 och 3. Vi fortsätter med de andra siffrorna.

Första riktiga läxan får barnen måndag 10/9 läsläxa ”Skolan” som de har till fredag 14/9. Skoldagboken ska signeras i föräldrarutan av er vårdnadshavare varje vecka. Varje vecka kommer barnen få en ny läsläxa på tisdagen (ev. redan på måndagen) till fredagen.

Som tema på SO kommer vi arbeta med ”Mänskliga rättigheter” v.37-43. På fredagar (de flesta) kommer vi se ”Lilla Aktuellt skola”.

Jättebra att ni vårdnadshavare hjälper era barn att ta med idrottskläder, skor och handduk. Vore även bra om de barn som har långt hår har håret uppsatt på idrottslektionerna.

I tisdags var vi på Malmö Live och såg föreställningen ”Vilket skomakeri!” med Kulturskolan. De flesta tyckte om den. Det fungerade ypperligt, förutom att bussen stod precis vid en trafikerad cykelbana. Efterarbete syns i kapprummet med teckningar från besöket. Kulturskolan kommer till oss och håller i ”Pröva på” på torsdag 13/9 och fredag 14/9, då barnen får prova på dans, teater, bild, film och musik.

På måndag 10/9 startar vi med introduktionssamtalen. Har ni inte tecknat er för en tid gör det så fort som möjligt. Samtalen kommer äga rum i klassens grupprum. Välkomna!

Tisdag 11/9 ska vi till Fair play och prova på att spela tennis under ledning av 2 tennisinstruktörer. Barnen ska ha idrottskläder, skor och handduk med sig. Vi går direkt på morgonen och kommer hem till lunch.

Torsdag 13/9 är det Skoljoggen i Pildammsparken för hela skolan kl.13. Vi springer en runda. En personal från klassen är med under rundan. Den andra tar emot barnen vid målgång. Vi beräknar vara tillbaka på skolan ca kl.13.30. Det vore bra om barnen är klädda i bekväma kläder och bra skor att springa i redan när de kommer till skolan på morgonen. De får gärna ha med sig vatten i en NAMNAD FLASKA.

Onsdag 19/9 är det föräldramöte kl.17.30-19.00. Vi börjar gemensamt alla 1:or i aulan  med information och går sedan till klassrummet där föräldramötet fortsätter med information om klassen, vårt arbete, målen år 3, information från fritids, m m.

Onsdag 26/9 är BÅDE SKOLA OCH FRITIDS STÄNGT p g a studiedag.

Ann, Huseyin och Lena
Tillägg till Klassnytt v.34-36

Tisdag 4/9 ska alla 1:or åka till Malmö Live och se en föreställning inför Pröva på-dagarna 13/9 och 14/9. Vi åker direkt på morgonen och kommer tillbaka till lunch.Klassnytt vecka 34-36

Nu har vi gått några dagar i skolan. Det har fungerat väldigt bra. Vi håller på att arbeta in våra rutiner. Vi väntar med läs- och Ma-läxa. Läxor kommande veckor är att visa sin mapp varje dag för er vårdnadshavare och visa Skoldagboken.

I matematik har vi arbetat med hur man formar siffran 0 och 1. Under kommande veckor fortsätter vi med att forma de andra siffrorna.

Under svensklektionerna kommer vi att arbeta med bokstäverna V, I, S, A och hur dessa formas.

Janet, vår specialpedagog, gjort bedömningsstöd i svenska på alla barnen enskilt, vilket betyder att hon har kartlagt alla barnen vad de kan vad gäller bokstäver, ljud och läsning.

I tisdags var vi på vårt skolbibliotek och lånade böcker som vi har i skolan. Vi kommer gå dit varannan tisdag jämna veckor.

Någon gång i vecka 35 kommer introduktionssamtalslista sättas ut utanför klassrummet där ni tecknar er för en tid. Skriv också om ni behöver tolk och på vilket språk. På samtalet närvarar elev, vårdnadshavare och lärare.

Fredag 31/8 kl.11.00 är det fotografering, både klassfoto och enskilda foton.

Soliga hälsningar

Huseyin, Ann och Lena