Klass 1Y


klasslärare: Eva Lundqvist   mail:      eva-christina.lundqvist@maimo.se         klasstelefon: 072-9672713

fritidspedagog: Pia Svensson     fritidstelefon spår 2: 072-1581152 Klassnytt     v.40-44 

Tack alla ni som kom på föräldramötet. Många av er har nu haft sina introduktionssamtal. De har varit mycket givande.

Vi fortsätter att arbeta med Barnkonventionen. Den 24/10 uppmärksammar vi FN-dagen med en tipsrunda för alla barn i åk 1. 

Nu har barnen fått sina läseböcker om Mini och hans äventyr. De har läsläxa ur den varje vecka. Träna läsningen varje dag. Det är bra för ert barns läsutveckling att läsa ca 15 min/dag. Läs gärna tillsammans och prata om innehållet.

I matematik laborerar vi med talområdet 0-10. Vi arbetar med likhetstecknets och additionstecknets betydelse. Därefter arbetar vi med begreppen dubbelt och hälften.

Cirka var annan vecka skriver vi en text/diktering tillsammans. Den får barnen sen i läsläxa.

Barnen skriver bokstäver i sin Cirkus ABC- bok. Vi laborerar med de bokstäver vi gått igenom. Det är viktigt att de formar bokstäverna rätt för att sedan kunna få flyt på sina egna skrivna texter. 

Vi fortsätter med bibliotekstiden var annan torsdag, udda veckor. Hjälp barnen att komma ihåg sina låneböcker den dagen.

Torsdag den 18 oktober är det studiedag. Skolan är stängd. Fritids är öppet. 

Vänliga hälsningar från EvaKlassnytt v.37-39


Det var ett lyckat besök på Malmö Live. Torsdag och fredag förmiddag ( 13-14/9) kommer Kulturskolan hit till oss i ettorna och har "Pröva på"- verksamhet. Barnen kommer att delas in i mindre grupper och får prova på sex olika verksamheter. Det är teater/film, teater, dans, musik, bild och teater/dans. Det ska bli mycket roligt! 

 Sen inte nog med detta för på torsdag eftermiddag (13/9) springer vi skoljoggen. Hela skolan springer i Pildammsparken. Se till att era barn har joggingskor på sig denna dag. Duscha gör de hemma. Skolan slutar som vanligt kl.13.30.

Bibliotekstiden är flyttad pga Kulturskolans verksamhet, så vi lämnar och lånar nya böcker på onsdag 12/9 istället. Se till att era barn har med sig sin hemlånade bok. 

Var vänliga och skriv upp er på ett introduktionssamtal. De startar v.37.....

Läxor blir sporadiskt nu i början av terminen. Titta i barnens skoldagböcker på måndagen, då de skriver ner information och "Kom ihåg" i skolan den dagen. Skriv på i föräldrarutan på torsdagen så jag vet att ni läst där och eventuellt hjälpt era barn med läxa. Titta också i deras blå mappar i väska dagligen. Det kan dyka upp information i pappersform och läxor där.

Tisdag den 18/9 går vi till Fair Play och spelar tennis/innebandy. Barnen ska ha med sig gympakläder och handduk till dusch efteråt. Se gärna till att de har gympaskor för inomhusbruk. Vi har vår idrottslektion som vanligt på torsdagen. Det är bara bra att röra sig lite extra.

Föräldramötet är onsdag den 19/9 kl.17.30-19.00. Alla ettors föräldrar samlas i aulan först för gemensam information. Sedan går vi till respektive klassrum. Jag kommer att berätta om skolverksamheten och Pia berättar om fritidsverksamheten mm. Säg till mig i god tid om ni behöver tolk. Välkomna!

Onsdag den 26/9 är det studiedag och även en stängdag, vilket betyder att skola och fritids är stängt!


Vänliga hälsningar
Eva


 

Klassnytt i klass 1Y!    v.34-36

Nu har vi gått några dagar i skolan och det känns bra. Vi håller på att arbeta in våra rutiner. Det dröjer lite till innan barnen får läxor. Om de har varit borta kan det ligga något arbete i den blå mappen i väskan som ska göras hemma. Likaså kan ni titta i deras röda skoldagböcker. 

Janet, vår specialpedagog, håller på med bedömningsstödet i svenska nu. Det innebär att vi kartlägger hur mycket barnen kan om bokstäver, dess ljud och eventuell läsning.

Det är klassfotografering fredag 31 augusti. 

I nästa vecka (v.35) kan ni skriva upp er på en tid för trivselsamtal. Tiderna finns utanför klassrummet. Samtalet beräknas till 30 minuter och det är barnet, vårdnadshavare och lärare närvarande. Säg till om ni behöver tolk till samtalet. 

På torsdagar i udda veckor har vi bibliotekstid här på skolan. 

Vänliga hälsningar
Eva Lundqvist
Pia Svensson                        Håll er uppdaterad på denna sida, då det kan tillkomma information!