Klass 1Y

Välkommen till klass 1y
Frånvaroanmälan elever via telefon


Frånvaroanmälan kan även göras på följande språk:

Engelska     0515-77 70 01
Arabiska      0515-77 70 02
Somaliska   0515-77 70 03
Pashto          0515-77 70 04
Albanska      0515-77 70 05

De föräldrar som har ett inloggningskonto i Skola24 kan se inringd frånvaroanmälan i kommentarfältet med det telefonnummer som använts. Undantag är om frånvaroanmälan är inringd från ett hemligt nummer eller från en växel som inte redovisar nummer. Skolpersonal kan se tidpunkten för anmälan samt från vilket telefonnummer anmälan gjordes. Elevens lärare får fram denna information på startsidan när de loggar in i Skola24.

 Vi som undervisar i klassen är:

Eva Lundqvist  klasslärare 
Mailadress:  eva-christina.lundqvist@malmo.se


Pia Svensson  fritidspedagog