Välkomna till klass 1z läsåret 18/19


 

Klasslärare: Nathanella Guggenheim  Mail: nathanella.guggenheim@malmo.se Klasstelefon: 070-8518411

 

Fritidspedagog: Hamide Fjärdmyr    Fritidstelefon spår 2: 072-1581152 


OBS!!

Studiedag 18/10 och då är barnen lediga från skolan medan fritids är öppet.

Leksaksförbud gäller under skoltid.

Vi är ute minst 2 ggr om dagen. Se till att barnen har regnkläder med sig.  

8/11 kl. 18-19:30 är det Dammfriråd,
Var med och påverka!

Klassnytt i klass 1z!   
V. 41-44

  

Nu och framtill lovet ska vi bl.a. jobba med barnkonventionen. Vi kommer att uppmärksamma FN-dagen den 24/10 med en tipsrunda för alla 1:or. På Svensklektionerna kommer vi börja läsa Den magiska kulan. På MA:n fortsätter vi med siffror, tal och nummer 0-10, uppdelning av tal och addition inom samma talområde med hjälp av fem- och tiokompisar samt fingerträning.

Eleverna har fått uppdaterade klasslistor med telenummer att ta med hem. Några la den i sin dagbok.

Tips! Det är bra om ni läser även hemma (varje dag ca 15 min) då det gynnar barnets läsutveckling.

Kom ihåg att titta i ert barns röda skoldagbok, där skriver vi om händelser under veckan. Signera gärna.


Vänliga hälsningar

Nathanella Guggenheim

Håll er uppdaterade på denna sida, då det kan tillkomma information!               

                           
 Frånvaroanmälan:

svenska:0515-77 70 00
engelska: 0515-77 70 01
arabiska: 0515- 77 70 02
somaliska: 0515:77 70 03
pashto: 0515-77 70 04
albanska: 0515-77 70 05

Läsårstider:

Höstterminen
16/8-21/12

Lovdagar:
29/10 - 2/11 (höstlov)

Studiedagar:
26/9
18/10
27/11

Vårterminen
9/1 - 14/6

Lov-/helgdagar:
15/2
18/2-22/2 (sportlov)
26/3-2/4 (påsklov)
15/4-22/4
1/5
30/5-31/5
6/5

Studiedagar:
18/3
22/5