Välkomna till klass 1z läsåret 18/19


Klasslärare: Nathanella Guggenheim  Mail: nathanella.guggenheim@malmo.se Klasstelefon: 070-8518411

 

Fritidspedagog: Hamideh Fjärdmyr    Fritidstelefon spår 2: 072-1581152 


OBS!!

Vi har skaffat Instagram =) (som bara är öppen för klassens vh):
Dammfriskolan_1z

LÖSS på skolan...

Tisdag 26/3 går vi till Fair play direkt på morgonen för att prova på tennis. Vi är tillbaka på skolan till lunch. Medtag idrottskläder, skor och handduk.


Klassnytt

v.12


Hej! :)

Det känns fantastiskt att få arbeta tillsammans med era barn. Lika spännande och roligt varje dag! Vi hoppas verkligen att barnen känner likadant. Fråga gärna ditt barn då och då om vad den tänker och hur den känner inför skolan. Visa nyfikenhet och försök att hålla samtalet så glädjefyllt som möjligt, på så vis skapar ni tillsammans ett positivt och sunt förhållningssätt hos barnet gentemot skolan och sin skolgång.

Skulle det vara så att något tråkigt har hänt (eller händer), som vi behöver utreda eller åtgärda, är det av stor vikt och till stor hjälp för mig och Hamide om ni talar om det för oss så fort som möjligt.


Utvecklingssamtalen startar igång under v 13. Nu kan man skriva upp sig på tidsschemat vid anslagstavlan utanför klassrummet. 

Precis som introduktionssamtalet är detta ett trepartssamtal där elev, vårdnadshavare och jag kommer delta. Barnen kommer inför samtalet få med sig ett papper hem där de ska, tillsammans med er där hemma, tänka efter vad de tycker om olika saker i skolan. Detta ska ligga till grund för samtalet så det är viktigt att ni tar med er det tillbaka till utvecklingssamtalet.

Vi kommer också titta på vad som framkommit ur bedömningsstödet i Sv och Ma.

En utvecklingsplan kommer skrivas om vad eleven ska arbeta med under terminen. Denna kommer sedan utvärderas i 2:an på hösten då nästa utvecklingssamtal äger rum.Mvh

Nella och Hamideh

 Frånvaroanmälan:

svenska:0515-77 70 00
engelska: 0515-77 70 01
arabiska: 0515- 77 70 02
somaliska: 0515:77 70 03
pashto: 0515-77 70 04
albanska: 0515-77 70 05
Läsårstider:

Vårterminen
9/1 - 14/6

Lov-/helgdagar:
15/2
18/2-22/2 (sportlov)
15/4-22/4 (påsklov)
1/5
30/5-31/5
6/5

Studiedagar:
18/3 (fritids öppet)
22/5 (fritids öppet)