Välkomna till klass 1z läsåret 17/18

Hej!

Nu har vi haft föräldramöte och här kommer en kort redogörelse av vad vi pratade om.

Vi tar i hand varje morgon, har samling och berättar vad som ska hända under dagen och avslutar med att sammanfatta dagen.

Alla elever är ute på rasten, det finns fyra rastvakter med gula västar varje rast.

Vi vill att leksaker stannar hemma då det ofta blir konflikter kring dessa.

Vi har varandras klasser på tisdagar och att idrott, svenska och matte är de ämnen vi arbetar med denna dag.

Information kring Skolverkets bedömningsstöd. Finns att läsa på skolverkets hemsida.

Ledighet ska ansökas om i god tid. 1-2 dagar per läsår får läraren bevilja. Längre ledighet ska ansökas om hos rektor. Blankett finns på Dammfriskolans hemsida.

All frånvaro ska rapporteras till skola24 från hemmet. Telefonnummer finns på klassidan.

Det finns ett föräldraforum i form av Dammfrirådet. Möten 2 ggr/år.

Just nu arbetar vi med alfabetet och våra siffror. Vi arbetar också med året, årstider, månader och veckodagar. Vi har börjat skapa ord av de bokstäver vi gått igenom.

Vi pratade om hur viktigt det är att komma i tid och att det stör elevernas undervisning när någon kommer försent.

Fritids informerade om vikten av att ha kläder efter väder och att tala om när man lämnar och hämtar sitt barn. Lista att skriva upp barnets vistelsetid sitter i korridoren.
Hej!     170919
Nu går det bra att gå in på www.bokautvecklingssamtal.se och boka era utvecklingssamtal.
lösenord: 
tPELG58hOK29KCU6iXPT
                         
                        
                           
 Frånvaroanmälan:

svenska:0515-77 70 00
engelska: 0515-77 70 01
arabiska: 0515- 77 70 02
somaliska: 0515:77 70 03
pashto: 0515-77 70 04
albanska: 0515-77 70 05

Läsårstider:

Höstterminen
16/8-22/12

Lovdagar:
30/10 - 3/11 (höstlov)

Studiedagar:
27/9
17/10
24/11

Vårterminen
10/1 - 15/6

Lovdagar:
16/2
19/2-23/2 (sportlov)
26/3-2/4 (påsklov)
30/4
11/5 (klämdag)

Studiedagar:
7/3