3x

Klass 3x läsåret 2018/19


Välkommen till skolstart torsdagen den 16/8 kl. 8.30! Vi samlas på skolgården.

Skoldagen slutar kl. 13.30.

Hälsningar
Kristina och Muthana