Klass 4y

Tävling/träning på 10monkeys fortsåtter! 
Torsdag den 12/4 kl. 9:30 -11:00 ska vi titta på "Uglan och möss" på Panora

Allmän info:

Tel till 4- 6 arbetsrum:
0721-581156

Tel till Hven (Fritids)
0721-649083

Det är viktigt att alla elever kommer i tid till skolan och till lektionerna. Ifall ni är osäkra på när skolan börjar, se schemat.


 
Aktuella arbetsområden

Sv: Insändare

Ma: Geometri 
 
SO: Val

NO: Hållbar utveckling

En: Tema "Väder och årstider"

Idrott: 


Malmö museum1/9     Vi håvar på RibbersborgEn. v. 15-16

Tema " Klocka"


Undervisande lärare i 4y:
Blazenga Puaca mentor ( Ma, No, So, Bild)

Issa Diaw (idrott, resurs i klassen)


Payvand Baligh (En)

Christina Olofsson (textilslöjd)
christina.olofsson@malmo.se

Bengt Olsson (träslöjd)Andreas Bengtsson (musik)

Sture Sandahl (spec.ped.)

Barbro Pettersson (svenska)

Aktuell vecka 

mån - vinklar och omkrets
 
tis -  skala
         
ons -  SO valår i Sverige
            se uppgift på Classroom

tor arbete med hållbar utveckling

freSO- Valår i Sverige  


Läxor aktuell vecka

Matematik (läxa måndagar)

v. 18. Matteboken s. 82 och 83

skala


Svenska - läxa tisdagar
Onsdag ve 14-15

INSÄNDARE.

Det finns fler filmer i anslutning till filmen nedan att titta på.

Engelska- Läxa
V 9
Svara på frågorna om Maxs Movie i google classroom


NO    (läxa fredagar) 


SO - (läxa fredagar) 
v. 17 Den 9 september är det val i Sverige. Prata med dina föräldrar, bekantar och ta reda på hur ett val går till. Skriv kortfattat. 
         - glöm ej svara på frågor om vikingar (finns på Classroom)

förklara ord v. 16
Skriv orden i din SO häfte.

Blot                                          Träl                                        Storman 

Polyteism  

babord/styrbord   

akter/för


En. prov

V. 16, Fredag 20 april

" Klocka"