Klass 4y

VECKA 9, LEKTIONSINNEHÅLL

25/2 Svenska. Eleverna berättar för klasskamraterna om något de gjort under sportlovet. En del väljer att berätta framför klassen medan andra berättar vid bänken. Högläsning av lärare i ”Som om jag vore något mycket dyrbart”. Boken är skriven av Terri-Lynne Waldvik och handlar om drömmar, sorg, hopp och vänskap. Eleverna skriver sammanfattning av första kapitlet i sin skrivbok. Återkoppling på deras texter skedde den 26/2.

26/2 Svenska. Eleverna läser i 20 minuter i sina böcker. Därefter berättar de för klassen om titel, författare och vad boken handlar om. Vi påbörjar veckans tema, skapa en tidning. Eleverna arbetar enskilt eller i grupp och väljer ämne att skriva om. Vi går igenom vilka olika tidningar som finns och vad en dagstidning innehåller för delar. Eleverna har exempelvis valt att skriva om nyheter, väder, smink, matrecept, kändisar, skolmat, sport, reklam och vitsar. De ska vara klara med sina respektive delar den 8/3. Samma dag ska vi sammanställa, redigera och skapa en förstasida. Eleverna kommer även att få presentera sin del muntligen i klassen.

27/2 Matematik. Eleverna får till uppgift att göra 8 sidor med olika matematikuppgifter från föregående kapitel i matematikboken. De som inte blir klara vecka 9 ska ta hem uppgifterna. Senaste den 6/3 ska de vara färdiga. Under de sista 30 minuterna spelade vi multiplikationsbingo.

28/2 Svenska. Återkoppling av elevernas sammanfattningar. Vi talade om vikten av att använda stödord. Högläsning ur boken ”Som om jag vore något mycket dyrbart”. Eleverna skrev stödord och sammanfattade i sina skrivböcker. Därefter redovisade de sina sammanfattningar framför klassen. Väldigt bra sammanfattningar och muntliga presentationer. Vi började så smått att tala om hur man kan förbättra sin muntliga presentation genom att tala sakta, andas och titta på publiken.

28/2 Svenska. Genomgång av användbara ord inom tidningsbranschen. Eleverna skrev ord och förklaringar i sina röda skrivböcker. Fredagen den 8/3 ska vi ha ett test på orden och deras betydelse. Både ord och betydelse kommer att stå på testet och eleverna ska dra streck till rätt betydelse. Vi kommer att rätta tillsammans i klassen efter testet.

28/2 Matematik. Eleverna fortsätter med matematikhäftet. Senast onsdagen den 6/3 ska eleverna gjort klart matematikhäftena. De som var klara under lektionen gjorde ett prov i multiplikation.

1/3 Matematikförmiddag.

1/3 Värdegrundsarbete.

Mycket bra arbetat av hela klassen! Eleverna har lärt sig skriva stödord och sammanfatta. De har gjort väldigt bra muntliga presentationer. Trevlig helg!

Se bilder på roliga saker vi gjort tillsammans. -->Tryck här<--Hej, mitt namn är Maria Risberg och jag vikarierar för Martin Sjöbeck. Jag bifogar en veckoplanering (svenska) som kommer att gälla under vårterminen. Läxan delas ut på tisdagar och lämnas in på fredagar. Några veckor kommer vi att ha längre projekt och då ska uppgifterna lämnas in fredagen efter. Under följande två veckor ska eleverna arbeta med att skapa en egen tidning. Vi kommer att arbeta mycket med att skriva, läsa och lyssna. På måndagar läser jag högt ur en bok som heter "Som om jag vore något mycket dyrbart" av Terri-Lynne Waldvik. Boken handlar om drömmar, sorg, hopp och vänskap. Eleverna får därefter skriva en kort sammanfattning av kapitlet i sin skrivbok. Idag har de även berättat inför klassen om vad de gjort under sportlovet. Vi kommer att öva mycket på att göra presentationer för varandra. Veckan innan sportlovet fick eleverna svara på vad de tror/vill göra om 15 år. De gjorde fantastiska muntliga presentationer om sina drömmar och mål.

 

Måndag. 9.15-10.00 Svenska.

Högläsning. Läraren läser olika sorters texter, exempelvis ur en skönlitterär bok, en tidningsartikel, en debattartikel, poesi eller lyssnar på en musiktext. Eleverna får till uppgift att lyssna och skriva ner antingen verb, adjektiv, substantiv, pronomen, adverb, prepositioner, konjunktioner, interjektioner, räkneord och/eller svåra ord och begrepp. Eleverna ska vid lektionens slut ha förståelse för textens innehåll.

Ord och begrepp förklaras under lektionen av lärare eller så får eleverna till uppgift att söka i ordböcker eller digitalt.

·        ”Lässtrategier för att förstå och tolka text från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2016)

·         ”Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.” (Lgr11)                                                      

Tisdag. 8.20-10.00 Svenska.

Eleverna läser i 20 minuter i sina böcker. De skriver en kort sammanfattning, för hand, i en skrivbok om vad de läst. Läraren delar ut texter som härrör från Sverige eller andra delar av världen. Texterna kan vara nutid eller dåtid, faktarelaterade, debattartiklar, webbtexter, reklam, sagor eller skönlitteratur. Eleverna ska, enskilt eller i grupp, läsa och förstå innehållet och påbörja en presentation av ämnet. Exempelvis läser de en debattartikel och får till uppgift att skriva en egen artikel, skapa en egen reklamannons eller genomföra en intervju. Läraren förklarar hur presentationen ska gå till och vilka eventuella digitala verktyg som ska användas.  

Läxa till fredagar: Inlämnings- och presentationsuppgift delas ut och påbörjas på tisdagar. Läxan ges muntligt och skriftligt på klassens sida och google classroom.

·        ”Berättande texter och poetiska texter för barn och ungdomar från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.” (Lgr11)

·        ”Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.” (Lgr11)

·        ”Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.” (Lgr11)

·        ”Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.” (Lgr11)

·        ”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel eller tv-program.” (Lgr11)                              

·        ”Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.” (Lgr11)              

Torsdag. 12.30-13.30 Svenska.

Ordkunskap. Diktamen. Genomgång av svåra ord och begrepp från måndagens och tisdagens lektion. Stavning. Handstil. Grammatik.

Fortsätta med inlämningsuppgift och presentation.

·        ”Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.” (Lgr11)

·        ”Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.” (Lgr11)

Fredag. 8.20-10.00 Svenska.

Inlämning av den skriftliga uppgiften samt presentera den inför klassen. Argumentera och ge respons. Källkritik.

·        ”Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.” (Lgr11)

·        ”Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.” (Lgr11)

    
                                                                                              
Viktig info.
Från 11/2 och så länge  vikarierar Maria Risberg för Martin och stöttar i arbetslag 4.

Obs. 
18 mars är studiedag. Fritids är öppet.
Kommande studiebesök:
 Fredag den 22 mars: konsert på malmö universitet.
Tisdag den 26 mars: Skolbio, filmstaden. Vi ska titta på Osynliga Sue. sjukanmälan


Skola24’s telefontjänst på SVENSKA är det stora problem med just nu, hänvisar till länken för info:

https://www.novasoftware.se/om-nova-software/Notiser/Viss-storning-pa-var-telefontjanst/

Ni kan gå in via mobilappen, hemsidan eller ring på engelska numret (0515-77 70 01)

Man anmäler med personnumret 10 siffror, avslutar med fyrkant.

Elever med TF-personnummer kan inte sjukanmälas via teletjänst.
                                                                                                                

 

                                                                                                    

Aktuella arbetsområden


Svenska vecka 10

Vi skapar en egen tidning. Vi övar på ord inom tidningsbranschen. Varje vecka gör vi muntliga presentationer.

SO vecka 10

Vi skapar en egen tidning. Vi övar på ord inom tidningsbranschen. Varje vecka gör vi muntliga presentationer.


Engelska

Vecka 2
Vi arbetar med olika former av verbet to be (am, is, are)
vecka 3-4
Att ställa frågor med verbet to be: am, is, are
Vecka 5
Tisdag: 29/1
Tränar vi vidare med verbet är på engelska

Torsdag 31/1
 Diagnos: Verb to be (am,is, are)
Göra frågor med am,is,are
svara på frågor med yes eller no
Vecka 6
magic book,kapitel 10
class book, work book
Vecka 9:
Magic class book + workbook
kapitel 11+ glosor
Vecka 10
Grammatik: play/ plays, like/likes
fortsätt jobba med workbook s. 31,32
vecka 11
Vi jobbar vidare med grammatik
vecka 12
Magic classbook ( kapitel 12)+workbook s. 33-34
Nya glosor

Matte vecka 10
Vi har tränat på talsorter, division och multiplikation. Nästa vecka börjar vi med geometri.


NO

Vi arbetar med tema vatten. Läxa till tisdag 26/2 är att läsa sidorna 14-19 i "boken om fysik och kemi" som alla elever har fått låna. Om de vill får de gärna göra experimenten hemma men det är inget måste.

Läxor

NO
 Läxa till tisdag 26/2 är att läsa sidorna 14-19 i "boken om fysik och kemi" som alla elever har fått låna. Om de vill får de gärna göra experimenten hemma men det är inget måste.

Svenska vecka 10
Öva på medieordlistan till den 8/3. Fortsätta med skapandet av tidningen. Alla delar av tidningen ska vara klara den 8/3 så vi kan sammanställa och skapa en framsida.  

Matematik vecka 10
Göra färdigt matematikhäftet till den 6/3.


Engelska

Vecka 3:
ingen hemläxa
Eleverna har arbetat färdigt med sina läxor i klassrummet

Vecka 5:
Träna på verbet am,is,are 
diagnosen på torsdag 31/1

Vecka 6:
öva på nya ord som finns i skrivhäftet 

Vecka 7:
Glostest 
Tisdag 12/2

Vecka 9:
Ta hem skrivboken och träna på nya ord

Vecka 10:
Glostest
tisdag  5/3

Vecka 11:
Ingen hemläxa

Vecka 12
Träna på nya ord (kapitel 12)

Vecka 13
Glostest
Torsdag  28/3

Tider & viktiga datum
 

      Vecka  11                

Måndag

8.45-13.15 


Tisdag   

8.20-14.15 

       
Onsdag

 8.20-14.00
Idrott


Torsdag  

8.20- 14.35
pi-dagen


Fredag  

8.20-13.30


                         Vecka 12

Måndag

Studiedag


Tisdag   

8.20-14.15 

       
Onsdag

 8.20-14.00
Idrott


Torsdag  

8.20- 14.35


Fredag  

8.20-13.30
Konsert


 
                          
Vårterminen 2019

Terminen börjar 9 januari 
Läsåret slutar 14 juni 

Lovdagar

15 februari
Sportlov 18–22 februari (vecka 8)

Påsklov 15–18 april (vecka 16)

31 maj (klämdag efter Kristi himmelsfärdsdagen)

Studiedagar

18 mars
22 maj

Fritidshemmet stängt

 7    januari
17    juni


Bra att veta

Sjukanmälan elever sker via skola 24 på knapptelefon 0515 777 000  


Mentor har rätt att bevilja ledighet under högst två dagar i följd. Längre ledighet beviljas av bitr. rektor/rektor. Ansökan om ledighet görs på en blankett.Undervisande lärare


Payvand Baligh (Mentor, Sv, En)
0708-614773

Martin Sjöbeck (Sv, SO,Ma )
0708-845925

Anna Malmberg ( No)
anna.malmberg@malmo.se

Henrik Karlsson (idrott) 
henrik.karlsson@malmo.se


Valentina Oberg (musik) 

Sofie Aronsson (bild)


Ayse Gultekin (Kurator)
0709-341806

Anna Brange (Skolsköterska)
040-346998
0709-341807

Malin Olsson (Rektor Mellanstadiet)
0733-128834

Hven (Fritids)
0721-649083

---


EXTRAUPPGIFTER

Behöver du fler och svårare utmaningar? Här finns bra resurser att arbeta extra med hemma.

Elevspel - Massvis med pedagogiska spel på nätet.

SO-rummet/ - Massvis med material för SO-ämnena.

Mattebubblare - Smarta mattetips

Satsdelar - Lär dig mer om svensk grammatik

Ordklasser.se/ - Ännu mer svensk grammatik

Seterra/ - Geografispel

Pappasappar - Massvis med bra appar till iPhone, iPads och Android med pedagogiskt syfte.

NE.se - Massvis med genomgångar och uppgifter till alla ämnen i skolan.

Varför säger man så? - Genomgångar av alla ordklasser i svenska språket

IntoWords - Få hjälp med stavning och uppläsning medan du skriver