Klass 5X
Elevernas läxor finns på deras datorer på måndagar, även veckans ord numera eftersom schemat ger möjlighet till det.


Läxhjälp i mediateket varje onsdag 14.30-17.00

Svenska: Muntlig framställning, se separata papper som finns hemma efter påsklovet

So: Lite blandat, rep kopplat till friluftsliv, allemansrätt, karta


En.
v. 3- 4
regelbundna och oregelbundna verb

En.
v. 7-9


En : prov måndag v 10, Maxs movie


Ingrid Olofsson (svenska, samhällsorienterande ämnen)
ingrid.olofsson@malmo.se


Caroline Gotthardsson: ma, no
caroline.gotthardsson@malmo.se


Bengt Ohlsson: slöjd
bengt.ohlsson@malmo.


Kristina Olsson: slöjd


Payvand Baligh: engelska


Emil Carlsson: idrott