Klass 5X


Fyra veckor mellan februarilovet och påsklovet....
v 9 - 12


Elevernas läxor finns på deras datorer på måndagar, även veckans ord numera eftersom schemat ger möjlighet till det.


Läxhjälp i mediateket varje onsdag 14.30-17.00

Svenska: Instruktioner, vi ska både kunna läsa dem, följa dem och skriva dem.

So: prov i religion fredag v9, sedan följer en period med samhällskunskap, Malmö stad, Vem är det som bestämmer?och lite partipolitik.

En.
v. 3- 4
regelbundna och oregelbundna verb


Ingrid Olofsson (svenska, samhällsorienterande ämnen)
ingrid.olofsson@malmo.se


Caroline Gotthardsson: ma, no
caroline.gotthardsson@malmo.se


Bengt Ohlsson: slöjd
bengt.ohlsson@malmo.


Kristina Olsson: slöjd


Payvand Baligh: engelska


Emil Carlsson: idrott