Klass 5XViktig information:

Bra att veta


LÄSÅRET 2018/2019       hösttermin  2018-08-16 — 2018-12-21 och  vårtermin  2019-01-09 — 2019-06-14


Sjukanmälan elever sker via skola 24 på knapptelefon 0515 777 000    


Mentor har rätt att bevilja ledighet under högst två dagar i följd. Längre ledighet beviljas av bitr. rektor/rektor. Ansökan om ledighet görs på en blankett.


Eleverna är lediga följande dagar            Studiedagar     26 sept ,18 okt, 27 nov, 18 mars, 22 maj

                                                                    Lovdagar/helgdagar: 29 okt-2 nov, 15 feb, 18-22 feb, 15 april-22 april, 1 maj, 30-31 maj, 6 juni.

                                                                    Fritids och hemvist är stängt     2018-08-14, 2018-09-26, 2019-01-07, 2019-06-17

Det är viktigt att elever kommer i tid till lektionerna. Ifall ni är osäkra på när skolan börjar, se klassens schema    http://dammfri.skola.malmo.se

Alla skoluppgifter och arbeten finns i klassens Classroom eller här på hemsidan. Mycket av de läromedel vi använder ligger i NE portal.


Tel till Hven (Fritids)  0721-649083Aktuella arbetsområde 

SV:     Poesi samt läsning på torsdagar.

Ma:   Kapitel 9, decimaltal. Bok: Matteborgen Direkt 5B 

SO:     Religion: Judendomen

NO: Fysik: ljus                               

Eng Kapitel 11 bok: Magic 5  

Aktuell veck


Vecka 18

Måndag:

Eng: avsluta kap 10

MA: avsluta kap 9


Tisdag:

SV: fortsätta med poesi.

NO: börja med nytt kap: ljus

SO: fortsätta med Judendomen.


 Onsdag:

NO: fortsätta med ljus.

SO: fortsätta med judendomen

MA: MA-grupper

ENG: Börja med nytt kap: 11

 

Torsdag:

SV: Fortsättning poesi, skriva dikter

ENG: glosförhör

NO: fortsätta med ljus

 

Fredag:

SO: fortsätta med judendomen

MA: avsluta kap 10

Vecka 18

Måndag:

Eng: avsluta kap 10

MA: fortsätta med kap 9


Tisdag:

SV: fortsätta med poesi.

NO: fortsätta med ljud

MA: Fortsättning med kap 9

SO: fortsätta med Judendomen.


 Onsdag:

Lediga första maj

 

Torsdag:

Idrottsdag: individuella schema

 

Fredag:

Idrottsdag: individuella schemaVecka 17

Måndag: Lediga, annandag påsk.


 

Tisdag:

SV: Påbörja nytt arbetsområde: poesi.

NO: Börjat med Fysik, ljud

MA: Fortsättning med kap 9

SO: Börja med Religion: Judendomen.


 Onsdag

SO: Fortsättning judendomen

Eng:  Fortsättning kap 10

SV: Mattegruppen

 

Torsdag

Svenska: Läsning, fortsättning poesi.

EngFortsättning kap 10

Matte: Fortsättning kap 9

 

Fredag

SO: Fortsättning judendomen.

Matte: Fortsättning kap 9.

Vecka 15

Måndag

Eng: Fortsätta med övningarna i övningshäftet kap 8

Matte: Kapiteltest 8: Procent

 

Tisdag:

SV: Fortsätta med tidningsartikel häftet

NO: SO- Prov: Medeltiden


*Avslutningsfest 12-15


 Onsdag

SO: Repetera geografi

Eng:  Börja med kap 10

SV: Mattegruppen

 

Torsdag

Svenska: Skriva en tidningsartikel

Eng: Glos förhör kap 10

Matte: Börja med kapitel 9 Decimaltal s.92

 

Fredag

SO: Börja med Religion: Judendom Del 1

Matte: Genomgång s.95Vecka 14

Måndag

Eng: Börja med kapitel 8, högläsning och översättning

Matte: Repetition s.68-79 

 

Tisdag:

NO: Kemiprov

SV: Studiebesök Malmöslottshus/ fika i parken

Matte: Repetition s.68-79

SO: Kungar under medeltiden

 

Onsdag

SO: Repetition Medeltiden

Eng:  Fortsätta arbeta med kapitel 9, öva på orden

SV: Mattegruppen

 

Torsdag

Svenska: Förhör av personliga pronomen

Börja med återberättande texter

Eng: Glos förhör kap 9

Matte: Matte ekonomi utmaning

 

Fredag

SO: Repetition av medeltiden

Matte: Matte ekonomi utmaning


Vecka 13

Måndag
Eng: Fortsätta arbeta med kapitel 8 i Magic 5
Matte: Genomgång s. 72 i matteboken, arbeta självständigt s.72-73

Tisdag:
SV: Läsa upp elevernas medeltida berättelser
NO: Repetera inför NO test:
(periodiska systemet/ atomer och molekyler/ Vattnets kretslopp)
Matte: Genomgång s. 74, räkna självständigt s.74-75

SO: Barnens rättigheter: World´s Childrens prize
Genomgång/ läsning

Onsdag
SO: Barnens rättigheter: World´s Childrens prize
Genomgång/ läsning

Eng:  Fortsätta arbeta med kapitel 8 i Magic 5/öva på orden

Torsdag
Svenska: Repetition av personliga pronomen
Eng: Glos förhör

Fredag
SO: Val dagen av World´s Childrens prize
Matte: Genomgång av s. 76/ eleverna arbetar självständigt med s. 76-77


Vecka 12

Måndag
Studiedag

Tisdag:
SV: Fortsätta med berättelsen om medeltiden
NO: arbeta med häftet: Kretslopp
Matte: Börja med kap 8: Procent s.68-69 i matteboken

SO: Läsförståelse: Medeltidens regenter

Onsdag
SO: Drottning Margareta

Eng:  Börja med kap 8, (s.20-21) i engelska boken, högläsning och översättning

Torsdag
Svenska: Adjektiv
Eng: Fortsätta arbeta i boken med översättningen och träna på orden

Fredag
SO: Studiebesök Malmö slott
Matte: Genomgång av: procent betyder hundradel s.72Vecka 11
Måndag
Eng: Kapitel 7 s. 18, översätta och fortsätta med övningarna i övningshäftet
Matte:  Repetera s.40-51 i matteboken

Tisdag: 
SV: Berättelse om medeltiden med hjälp av begrepp
NO: Läsa i NE (Vattnets kretslopp) svara på frågor
Matte: Repetera (s.40-51) och s.52-62 i matteboken

SO: Medeltida kungar och viktiga regenter (läsförståelse)

Onsdag
SO: Fortsättning av kungar och drottning Margareta
Eng: Börja med kapitel 8 
SV: Grammatik genomgång: Pronomen

Torsdag
Svenska: Pronomen: övningar
Eng: Fortsätta med kapitel 8, läsa och göra övningarna

Fredag
SO:     Repetition av medeltiden
Matte: Matteprov kapitel 7


Vecka 10
Måndag
Eng: Kapitel 7 s. 18, läsa texten tillsammans och arbeta med övningarna
Matte:  Räkna s.44-47

Tisdag:
SV: Genomgång av vad novell är, skriva novell
NO: Läsa i NE (ett ämne i tre former) + svara på fågor
Matte: Fortsätta räkna (s 44-47)

SO: Fortsätta arbeta i sina resp. grupper med att bygga klart samhället för de olika ståndarna

Onsdag
SO: Fortsätta arbeta i sina resp. grupper med att bygga klart samhället för de olika ståndarna

Eng: Träna inför glos förhöret och öva på kapitel 7

Torsdag
Svenska: Fortsätta skriva klart novell
Eng: Glos förhör

Fredag
SO: Redovisning
Matte: Räkna (s. 48-49)


Vecka 9
Måndag
Eng: Hörförståelse: övning på gamla NP
Matte:  Kapitel 7 genomgång av s. 40-41

Tisdag:
SV: arbeta klart instruktionerna. Lästimme
NO: Förhör i atomer, molekyler och periodiska systemet
Matte: Bråkplanket s. 42-43
SO: Fortsätta arbeta i sina resp. grupper med att bygga klart samhället för de olika ståndarna

Onsdag
SO: Fortsätta arbeta i sina resp. grupper med att bygga klart samhället för de olika ståndarna

Eng: Rätta hörförståelse provet tillsammans

Torsdag
Svenska: Skriva en novell
Eng: Springdiktamen
NO: Läsa i NE om atomer/molekyler

Fredag

SO: Fortsätta arbeta i sina resp. grupper med att bygga klart samhället för de olika ståndarna och förbereda den muntliga presentation

Matte: Hur många är delen s. 44-45Vecka 6
Måndag
Eng: Muntligt- övning på gamla NP
Matte:  Kapitel 6 genomgång av s. 19, repetera s.8-20 i matteboken.

Tisdag:
SV:Läsa boken Fröken Europa: s. 113-119
NO: Vad är kemi? google clasroom
Matte: Repetera s.8-20 i matteboken inför provet.
SO: Läsa s. 35-37 + frågorna i google clasroom

Onsdag
SO: fortsätta med frågorna i google clasroom
Eng: Träna muntligt (gamla NP)

Torsdag
Svenska: Läsförståelse google clasroomtext
Eng: Träna läsförståelse (gamla NP)
matte: Repetera s, 8-20 inför provet måndag den 11/2 i matteboken


Fredag
Skapande skola 8.30-13.30Vecka 4
Måndag
Eng: Diskussion (intervjua varandra)
Matte:  Kapitel 6 s. 12-13 Division

Tisdag:
Skapande skola 8.30-13.30

Onsdag
Skapande skola 8.30-13.30


Torsdag
Svenska: fortsättning av interpunktion, skriva en egen text
Eng: Redovisning av den muntliga uppgiften
matte: Fortsätta med division


Fredag
SO: Läsa första kapitel medeltiden s. 32-33+ diskussion
Matte: Genomgång av s. 14-15
Sv: Värdegrund
Vecka 3

Eng: Läsförståelse
Matte:  Kapitel 6 s. 8-9 problemlösning

Tisdag:
NO: Kemi - atomer ( arbete i NE)
Matte: Genomgång av division s.10-11
SO: Vad vet du om medeltiden? Högläsning s. 301-31 i boken: En ny tid början

Onsdag
Svenska: Genomgång av grammatik: interpunktion


Torsdag
Svenska: fortsätta läsa fröken Europa s. 113.119


Fredag
Utflykt: Skridskor i Kockumfritid

Vecka 51

Eng: Läsförståelse
MatteRepetera matteboken

Tisdag:
NO- test kroppen

Onsdag
Förmiddag: Julpyssel hela mellanstadiet
Eftermiddag: Städning och julmys/julklappsbyte

Torsdag
Friluftsdag: skridskor i folketspark


Fredag
Julavslutning 9.00-12.00
Vecka 50

Måndag:
Eng: Läsförståelse
MatteKapiteltest kap 5 Diagram och tempratur

Tisdag:
Svenska: Högläsning s.67-69+ frågor och diskussion
NO: Repetera inför NO-test
Matte: Repetition av matteboken

Onsdag
Svenska: Grammatikhäfte: repetera substantiv, verb och pronomen
Engelska: Diskussionstimme
NO: Repetera kroppen

Torsdag
Svenska: Läsförståelse, s. 70-80 (Fröken Europa)+ grammatikhäftet
Eng: Springdiktamen
Matte: Repetition

Fredag
Filmstund
Diskussion: Värdegrund

Vecka 49

Måndag:
Eng: Läsförståelse
Matte:  Sammarbetsövning s.138-139
Diagnos s.140-141


Tisdag:
Svenska: Högläsning s.42-54 + frågor och diskussion
NO: Sinnen, gå igenom experimenten
Matte: Problemlösning

Onsdag
Svenska: Grammatik: repetera substantiv, verb och pronomen
Engelska: Skriftligfärdighet
NO: Repetera kroppen

Torsdag
Svenska: Läsförståelse, s. 55-66 (Fröken Europa)
Eng: Fokus på hörförståelse
Matte: repetera s, 130-141

Fredag
Matte: Repetition inför testVecka 48

Måndag:
Eng: Muntligt
Matte:  Medelvärde s. 134-135


Tisdag:
Studiedag- Lediga

Onsdag
Svenska: Läsförståelse s. 32-35 (Fröken Europa)
Engelska: Läsförståelse
SO: fortsätta med Europa

Torsdag
Svenska: Läsförståelse, högläsning s. 42-54 (Fröken Europa)
Eng: Fokus på hörförståelse
Matte: s.136-137 Cirkeldiagram

Fredag
SO: Avsluta Europa
matte: s.138-139 sammarbetsövning
SV: Min vänVecka 47

Måndag:
Matte: Kapitel 5 Genomgång av s.130-131

Tisdag:
Svenska: Läsförståelse s. 32-35 (Fröken Europa)/personliga pronomen
NO: Genomgång och experiment :Sju sinnen
Matte: arbeta i boken s.132-133

Onsdag
Svenska: Läsförståelse s. 36-41(Fröken Europa)
Engelska: Diskussionstimme
SO: fortsätta med Europa arbetet i resp. grupp 

Torsdag
Svenska: Läsförståelse, högläsning s. 42-54 (Fröken Europa)
Eng: Fokus på hörförståelse
Matte: s.134-135

Fredag
SO: Redovisning av Europa arbetet
matte: s.136-137
SV: test personliga pronomen

Vecka 46

Matte: fortsätta arbeta i boken s. 106-108

Tisdag:
Svenska: Läsförståelse s. 21-26 (Fröken Europa)
NO: Matspjälkning (kroppen)
Matte: arbeta i boken s.109 + repetition av kap 4

Onsdag
Svenska: Läsförståelse s. 27-31 (Fröken Europa)
Engelska: Diskussionstimme
SO: fortsätta med Europa arbetet i resp. grupp 

Torsdag
Svenska: Läsförståelse, högläsning s. 36-41 (Fröken Europa)
Eng: Ingen glos förhör

Fredag
matte: Matteprov kap 4 Volym &viktVecka 45

Matte: Börja med kap 4 Vikt& volym

Tisdag:
Svenska: Läsförståelse s. 7-10 (Fröken Europa)
NO: Matspjälkning (kroppen)

Onsdag
Svenska: Läsförståelse s. 11-16 (Fröken Europa)

Torsdag
Svenska: Läsförståelse s. 17-20 (Fröken Europa)
Eng: Glos förhör kap 6 s. 16

Fredag

Vecka 43
Eng: Glos förhör chapter 4
Matte: Repetera s. 70-83

Tisdag:
Svenska: Fortsätta i verbhäftet
SO: Europa

Onsdag

Torsdag
Svenska: Repetitionstest i verb, börja med Adjektiv
Eng: Börja med kap 6 s. 16

Fredag
Matematik: Kapiteltest: Decimaltal

Vecka 41
ndag
Mentorstid: Välkomnade vår nya elev till vår klass
Eng: Började med Kap 3: Boys with long hair

Tisdag:
Matte: Börja med kap 3: decimaltal
SO: geografi: Sveriges karta

Onsdag

Sv: börja med ordklassen: Verb

Torsdag
Eng: Glos förhör i engelska kap 3 s.10

Fredag


Vecka 42

ndag
Eng: Började med Kap 4 s. 12-13

Tisdag:
Svenska: Förhör i substantiv
SO: Förhör i Sveriges landskap

Onsdag

Sv: Börja med ordklassen: Verb

Torsdag
Lediga

Fredag

Vecka 41
ndag
Mentorstid: Välkomnade vår nya elev till vår klass
Eng: Började med Kap 3: Boys with long hair

Tisdag:
Matte: Börja med kap 3: decimaltal
SO: geografi: Sveriges karta

Onsdag

Sv: börja med ordklassen: Verb

Torsdag
Eng: Glos förhör i engelska kap 3 s.10

Fredag


Vecka 40
ndag

Tisdag:
SO: Avsluta politik med Partidebatt

Onsdag

Skogensdag

Torsdag
Eng: Glos förhör i engelska kap 2 s.9

Fredag
Matematik: Kapiteltest Geometri s. 40-51Vecka 39
ndag
Eng: Öva inför diagnos på torsdag i kapitel 1
Matte: Avsluta s. 49 och börja med Skala s. 50

Tisdag:Studiebesök samling kl.8.00 i klassrummet

stadsbiblioteket: Nordic films hela förmiddagen kommer tillbaka vid lunch

Matte: Repetera kapitel geometri

SO: Fortsätta arbetet med partierna

Onsdag

Studiedag (Ingen skola)

Torsdag

Eng: Glos förhör i engelska boken kap 1 s.7

FredagVecka 38
ndag
Eng: repetera kap 1 i engelskaboken s.7-6, övningar i övningsboken s. 4-6

Tisdag
Sv: Genomgång av grammatik (ordklasser)
No: Genomgång av kroppen och arbeta i No-häftet (kroppen)
SO: skapa egna partier

Onsdag

Torsdag

Fredag
Eng: Glos förhör i engelska boken kap 1 s.7Vecka 37
ndag

Tisdag
Sv: Genomgång av argumenterad text
No: Arbeta i No-häftet (växter), repetera inför test fred 14/9

onsdag

torsdag
Skoljoggen kl 13.00 viktigt att ha med jympakläder!

fredag
NO: Repetitionstest av växter (blommor och dess uppbyggnad)
vecka 36
       
          måndag
          Matte: repetition s.8-20

tisdag
svenska: Insändare (NE)

No: fröspridning


onsdag
SO: Genomgång av politik (NE)

Fredag

Matte:
Kapiteltest (stora tal)vecka 35

måndag
Matte: Ställa upp multiplikation s.14-15

tisdag
svenska: Fortsätta med tidningsartikeln och skriva klart den

matte: arbeta klart i boken s.16-17

onsdag
SO: Genomgång av demokrati/diktatur

Sv: Ge respons på en tidningsartikel


torsdag   
Matte: Genomgång av Romerska talsystem s. 18-20

fredag
Matte: Repetera inför kapiteltest (Stora tal) i matte
Kapiteltest är på fredag den 4/9


vecka 34

måndag
OBS inga idrottskläder

tisdag
Hemläxa till s. 12 i matteboken fram till torsdag 23/8

onsdag
Brändboll i Pildammsparken tillsammans med klass 5y

torsdag   - läxförhör i svenska (tidningsartikel)

fredag
Jag som undervisar 5x

Mentor: Amira Siraj
amira.siraj@malmo.se
Jobb tel: 0732612813

Mentor: Emil Gullstrand
emil.gullstrand@malmo.se
Jobb tel: 0732612813
Ämnen: SO, SV

Undervisade lärare i andra ämnen:

Valentina Oberg (musik)valentina.oberg@malmo.se

Christina Olofsson (textilslöjd)christina.olofsson@malmo.se

Nils Palm (träslöjd)
nils.palm@malmo.se


Henrik Karlsson (idrott) 

Sture Karl Erik Sandahl (specialpedagog) 

sture.sandahl@malmo.se
Allmän info:


Sjukanmälan görs via skola24 

eller på telefon 

0515 777000 (Svenska)
0515 777001 (Engelska)
0515 777002 (Arabiska)
0515 777003 (Somaliska)
0515 777004 (Pashto)
0515 777005 (Albanska)


Höstterminen 2018

Läsåret börjar 16 augusti
Terminen slutar 21 december


Lovdagar

Höstlov 29 oktober–2 november (vecka 44)


Studiedagar

26 september
18 oktober
27 november


Fritids Stängt

14 aug & 26 sept.