Klass 5X
Studiedag 24 majKALMAR T/R den 29 maj - skolresa
Ingrids jobbtelefon 070 851 83 73
Elevernas läxor finns på deras datorer på måndagar, även veckans ord numera eftersom schemat ger möjlighet till det.


Läxhjälp i mediateket varje onsdag 14.30-17.00


Svenska: 


So: Historia v 20, Gustav Vasas söner


Ingrid Olofsson (svenska, samhällsorienterande ämnen)
ingrid.olofsson@malmo.se


Caroline Gotthardsson: ma, no
caroline.gotthardsson@malmo.se


Bengt Ohlsson: slöjd
bengt.ohlsson@malmo.


Kristina Olsson: slöjd


Payvand Baligh: engelska


Emil Carlsson: idrott