Klass 5Y

Viktig informationTisdag den 11/6 ska vi på studiebesök till Islamic centrum i Malmö. Nu när vi har arbetat klart med islam vill vi se en moské. 


Onsdag besök på stadsbiblioteket

 

Torsdag schemabrytande  8:30 - 13:30

 

Skolavslutning fredag den 14 juni.

Tid 9:00 - 11:30


Bra att veta

 


Sjukanmälan elever sker via skola 24 på knapptelefon 0515 777 000  


Mentor har rätt att bevilja ledighet under högst två dagar i följd. Längre ledighet beviljas av bitr. rektor/rektor. Ansökan om ledighet görs på en blankett.


Eleverna är lediga följande dagar            Studiedagar     26 sept ,18 okt, 27 nov, 18 mars, 22 maj

                                                                    Lovdagar/helgdagar: 29 okt-2 nov, 15 feb, 18-22 feb, 15 april-22 april, 1 maj, 30-31 maj, 6 juni.

                                                                    Fritids och hemvist är stängt     2018-08-14, 2018-09-26, 2019-01-07, 2019-06-17

Det är viktigt att elever kommer i tid till lektionerna. Ifall ni är osäkra på när skolan börjar, se klassens schema    http://dammfri.skola.malmo.se

Skoluppgifter och olika arbete finns på Classroom eller här på hemsidan. Mycket av de läromedel vi använder ligger i NE portal.


Tel till Hven (Fritids)  0721-649083Aktuell arbetsområde Sv:      arbete med olika texter 

              grammatik 


Ma:     geometri/diagram


SO:     religion -  islam

                

NO:    Fysik 


En:   

 adjective, comparative and superlative                   adjectives

Regelbundna och oregelbundna verb

Magic classbook, workbook, glosor, hörförståelse

Do,Does ( ställ frågor med do och does)

frågeord: where,when,who,how,what... 

Glostest

tisdag 19/3

(ord från kapitel 9), glosorna finns i skrivboken

Att skriva en text om din egen idol eventuellt med bilder och sångtexter

Glostest

Tisdag 9/3

Ord från kapitel 10

Glostest

Tisdag 30/4

ord från kapitel 11

En.Prov

torsdag 23/5

Grammatik(there is,there are-do, does-regular och irregular verb- verb i dåtid- comparative och superlative adjectives- frågeord: where,when, how,...)

presentaion (english speaking countries)Vi som undervisar i 5 yBlazenga Puaca (mentor)      tel: 070-851 83 26
 
blazenga.puaca@malmo.se


Linda Portnoff (resurs)

linda.portnoff@malmo.se


Payvand Baligh (engelska)    

payvand.baligh@malmo.se


Valentina Oberg (musik) 

valentina.oberg@malmo.se


Christina Olofsson (textilslöjd)

christina.olofsson@malmo.se


Christoffer Molin (träslöjd)Henrik Karlsson (idrott) 


henrik.karlsson2@malmo.se


Sture Karl Erik Sandahl (specialpedagog) 

sture.sandahl@malmo.se
 

Aktuell vecka 

läxor
matematik - måndag       NO/SO - fredag


v. 24

måndag
Ma - geometri
NO - uppdrag
tisdag
Studiebesök till moské  
Sv. - läsförståelse
SO - uppdrag
onsdag
Sv - läsförståelse
Besök till stadsbiblioteket (efter lunch)
Vi går hem direkt från biblioteket

torsdag  
schemabrytande aktiviteter
Skolan börjar 8:30 och slutar 13:30

Städning och packning
Ta med er extrapåsar

fredag
Skolavslutning
Skolan börjar kl. 9:00 och slutar 11:30

v. 23

måndag
Ma - geometri
NO - energi
tisdag
Ma - geometri
Sv. - argumenterade texter
SO - religion Prov islam
onsdag
Sv - argumenterade texter 
Ma - geometri
torsdag 
LOV Nationaldag 
fredag
Ma -  geometri
Sv -  argumenterade texter
SO -  religion -  efter provet


v. 22
måndag
NO prov i Fysik 
Idrott - Simning 
Ma - medelvärde och median
tisdag
Hela dag på VEN
OBS samling på Triangeln 8:15
Glöm ej matsäck och cykelhjälm! 
onsdag
Sv  - argumenterade texter 
Ma -  diagram
En. presentation
torsdag -   LOV
fredag -   LOV
v. 21
måndag
Ma - geometri
Matteläxa - Rita minst 5 olika diagram i Kalkylark. Gör flera olika sorter diagram (stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram cirkeldiagram och en tredimensionell diagram)
NO - elektricitet  och repetition inför proven
tisdag
Ma - geometri
Sv. - argumenterade texter
SO - reliigion islam
En- läsförståelse
onsdag
STUDIEDAG
torsdag 
Sv - läsförståelse 
SO - religion islam
NO - repetition inför proven
En- prov
fredag
Ma -  geometri
Sv -  argumenterade texter
SO -  religion  islam
Läxa - titta på filmen
https://www.so-rummet.se/content/latta-fakta-om-islam-viktiga-begrepp

v. 20
måndag
Ma - geometri
NO - elektromagnetism
Ma - Rita minst 5 olika månghörningar och ange mått på deras vinklar..   
tisdag
Ma - geometri
Sv. - argumenterade texter
SO - reliigion islam
En- läsförståelse
onsdag
Ma - geometri
Sv  - argumenterade texter
Bi - skapande efter instruktioner
En- 
torsdag 
Sv - läsförståelse 
SO - religion islam
NO - elektricitet
fredag
Ma -  geometri
Sv -  argumenterade texter
SO -  religion  islam
läxa - Begrepp 
pilgrim, sunna, minaret, imam, jihad, ritual, konventera, vallfärd, fasta

v. 19
måndag
Ma - geometri
NO - magnetism
Läxa - stencil om diagram
tisdag
Ma - geometri
Sv. - prepositioner
SO - reliigion islam
En-grammatik
onsdag
Ma - geometri
Sv  - arbeta med olika texter
Bi - skapande efter instruktioner
En-grammatik
torsdag 
Sv - läsförståelse 
SO - religion islam
NO - elektricitet
läxa - Begrepp
magnetisk fält, attrahera, repellera, växelverkar, kompassen permanenta magneter, elektron, elektricitet, generator

En-grammatik
fredag
Malmö museet  Biologiskt mångfald  kl. 9:30 - vi är tillbaks till lunchen. 
Ma - geometri
SO - religion  islam 

v.18

måndag

Ma - geometri
NO - magnetism
tisdag
Musik på Malmö live Vi går till Malmö live vid 9- tiden. Tillbaks vid lunch. 
SO - Prov kristendomen 
En. glostest

onsdag-  Första maj

torsdag - Friluftsdag

fredag - Filuftsdag


v. 17
måndag
PÅSKLOV
tisdag
Ma - geometri
läxa - mattebok s. 133 och 134
Sv. - prepositioner
SO - reliigion
 En- magic chapter 11
Nya glosor
onsdag
Ma - geometri
Sv  - prepositioner 
En- magic workbook,listening
torsdag 
Sv - läsförståelse 
SO - religion kristendomen
En- magic workbook,chapter 11
write a letter to a pen pal
fredag
Ma - geometri
Sv - talspråk/skrivspråk 
SO - religion kristendomen
Sv - lämna in svenska läxa med 15 meningar

v. 16

PÅSKLOV

v.15


måndag
NO fysik - ljus
Ma - repetition bråk och decimaltal
tisdag
Ma - repetition bråk och decimaltal
Sv. -  novell
SO - reliigion kristendomen
En- frågeord (who,where,when...)
onsdag
Ma - repetition bråk och decimaltal
Sv  - novell
En- frågeord- träna på elevspel
torsdag 
Sv - läsförståelse 
SO - religion kristendomen
En- påsk ord,kahoot
fredag
Ma - geometri
Sv - novell
Stadsbibliotek efter lunchen!

v.14


måndag
NO fysik - ljud
Ma - decimaltal
Läxa träna decimaltal på matteva.fi och dela med mig
tisdag
Ma - decimaltal
Sv. -  novell
SO - reliigion kristendomen
En- magic kapitel 10 (classbook,workbook)+nya glosor
onsdag
Ma - decimaltal
Sv  - vi skriver novell
En- Do,Does
torsdag 
Sv - läsförståelse 
Om du inte är klar med frågorna  (minst 10 frågor) om kapitel 9 och 10  får du det i läxa. 
SO - 
En-magic workbook(kapitel 10),
listening
fredag
Ma - decimaltal
Sv - vi skriver novell
Film till läxan när de kommer att skriva en novell
https://www.youtube.com/watch?v=KlVCCSz2Ubs
SO - religion kristendomen
Läxa begrepp (monoteism, livsåskådningar, frälst, profet,  ritualer, gudsbud, sakrament, gudstjänst, högtider, samfund, treenighet) 

                v.13

måndag
NO fysik - ljud
Ma - decimaltal
Läxa matteboken s. 104 och 105
tisdag
Ma - decimaltal
Sv. -  The Globe - text om nominerade samhälshjältar
SO - medeltid repetition
En- Redovisning (my idol)
onsdag
Ma - decimaltal
Sv  The Globe - text om nominerade samhälshjältar
En- Redovisning (my idol)
torsdag 
Sv - läsförståelse 
träna de/dem på elevspel.se 
https://www.elevspel.se/amnen/svenska/6320-de-dem.html
SO - PROV MEDELTIDEN 
Elevspel : do,does
fredag
Ma - decimaltal
Sv - he Globe - text om nominerade samhälshjältar
SO - religion kristendomen
NO -  fysik, ljud Läs om ljud på NE
Läxa begrepp - (klang, buller, ljudvågor, våglängd, förtätning, förtunning, amplitud) 

v.12

måndag
STUDIEDAG 
tisdag
Ma - decimaltal
Läxa - träna procent på  http://www.matteva.fi/
PROCENT _ Delar av figurerna (glöm ej att dela med mig)
Sv. - instruerande texter
SO - medeltida häxor
En.- glostest+ skriv en text om din egen idol eventuellt med bilder+sångtexter
onsdag
Ma - decimaltal
Sv  instruerande texter
En- text om din egen idol
torsdag 
Sv - läsförståelse 
No- NE - fysik 
SO - repetition (alla fyra stånden) 
En- redovisning (din egen idol)
fredag
Ma - decimaltal
Sv - instruerande texter
SO - repetition - medeltida regenter

v.11
måndag
Ma - arbeta med procent
läxa - matteboken s. 86 och 87
NO - Kemiprov 
tisdag
Ma - procent
Sv. - instruerande texter
SO - medeltida regenter
En- Medeltida regenter
Läsförståelese om Queen Margareta
onsdag
Ma - procent
Sv  instruerande texter
En. Magic kapitel 9,text,nya ord, hörförståelse
torsdag 
Sv - läsförståelse 
No- efter provet och inledning fysik 
SO - reformation  
En. Magic kapitel 9, workbook
Malmöopera från 19:00 - 22:00
fredag
OBS - sovmorgon 
Ma - procent
Sv - instruerande texter
SO - häxorna under medeltiden 
läxa - begrepp (rådsherrar, krigstjänst, våldgästning, uppror, avsäga, avskaffa), fogdar

v.10
måndag
Ma - arbeta med procent
NO - olika kretslopp
Läxa -begrepp (assimilera, kretslopp, förbrukar, återförs, cellandning, förbränning, förmultna, energiflöde, trofinivå) 
tisdag
Ma - procent
Sv. -  instruerande texter
läxa - följ instruerande texten som du kommer att få av mig. Resultat vill jag se på fredag. 
SO - medeltida regenter/ redovisning olika stånden  
En- Irregular verbs
onsdag
Ma - procent
Sv  instruerande texter
En. Irregular verb
Läxa- Träna på oregelbundna verb
läxan finns i classroom
torsdag 
Sv - läsförståelse 
No- repetition inför provet
SO - medeltida regenter/ redovisning olika stånden  
En. Irregular verb
fredag
Ma - procent
Sv - instruerande texter
SO - medeltida regenter/ redovisning olika stånden  

v.9
måndag
Ma - arbeta med bråk
NO - olika kretslopp
Läxa -Träna bråk på elevspel.se
räkna sida 56 och 57 i matteboken (kapitel 7)
tisdag
Ma - bråk
Sv. -  adverb
SO - medeltida regenter 
En- Irregular verbs
onsdag
Ma - bråk
Sv  adverb
En. Irregular verb
Läxa- Träna på oregelbundna verb
läxan finns i classroom
torsdag 
Sv - läsförståelse 
No- olika kretslopp
SO - medeltida regenter
En. Irregular verb
fredag
Ma - bråk
Sv - instruerande texter
STUDIEBESÖK på St. Andreas kyrka kl 13.00 (vi börjar med religion, kristendomen)

v8
SPORTLOV

v. 7
måndag
Ma - repetition blandade räknesätt och division
NO - olika kretslopp
tisdag
Ma - diagnos blandade räknesätt och division
Sv. - adverb
SO - medeltiden grupparbete
onsdag -
Skapandeskola
torsdag
Skapandeskola
fredag - STUDIEDAG

v. 6
måndag
Ma - arbeta med bråk
NO - kemisk reaktion
Läxa - matteboken s. 54 och 55
Träna bråk på elevspel.se
tisdag
Ma - bråk
Sv. - redovisning berättande text 
SO - medeltiden grupparbete
En. Diagnos, adjective
onsdag
Ma - bråk
Sv -  redovisning berättande texter
torsdag 
Sv - läsförståelse 
No- kemi - kemisk reaktion
Träna på www.elevspel.se/amnen/kemi/2888-farosymboler.html
SO - medeltiden grupparbete
fredag
Skapandeskola (8:30 - 13:30)

v. 5
måndag
Ma - arbeta med kapitel 6
NO - kemisk reaktion
Läxa - gör klart uppgifterna i kapitel 6
tisdag
Ma - bråk
Sv. - arbete med berättande texter
 
SO - medeltiden grupparbete

onsdag
Ma - bråk
Sv - 
 redovisning berättande texter
torsdag 
Malmöslottet - medeltiden
No- kemi - kemisk reaktion
fredag
Sv - redovisning berättande texter
Ma - bråk
So - Medeltiden - grupparbete

v. 4
måndag
Sv. - arbete med berättande texter
Ma - arbeta med division med rest
Läxa - matteboken s 27 (måndag v 5) 
tisdag
Skapandeskola 8:30 - 13:30
onsdag
Skapandeskola 8:30 - 13:30
torsdag 
teater - Vi tittar på Eremit på Teater 23
No- kemi - atomer
En. Comprative, superlative adjectives
fredag

Sv - berättande texter
Ma - blandade räknesätt
So - Medeltiden - grupparbete

v. 3
måndag
Sv. - arbete med berättande texter
Ma - arbeta med blandade räknesätt. 
tisdag
Studiebesök på Kretseum
So historia - Medeltiden
onsdag
Ma - blandade räknesätt
Sv - 
 arbete med berättande texter
En.Adj. personbeskrivning.
skriv en text med hjälp av bild
torsdag
Sv - läsförståelse
SO - Medeltiden
NO - kemi - atomer och molekyler
En. Adj.personbeskrivning
fredag
Sv - berättande texter
Ma - blandade räknesätt
So - Medeltiden
Läxa - begrepp (trälar, pest, stifta lagar, ätten, skymfade, dråparen, blodshämnd, sägnen)


Vecka 2

onsdag 
Svenska - arbete med MiniBladet
Matematik - arbete med tal
En. arbete med adjektiv
torsdag  
Svenska  - läsförståelse
SO - Medeltiden
NO - kemi
En.arbete med adj.
Läxa till tis. 15/1
Find an image av a person, cut out the image and glue it in to your en. notebook

fredag
Studiebesök Blå planeten i Köpenhamn

Vecka 51

måndag 
Matematik - enhet - efter provet
NO - medeltiden
tisdag
Sv - Vi skriver brev till Tomten. 
SO - Historia - medeltiden 
Onsdag
förmiddag - Pyssel
Matematik - problemlösning
Torsdag
OBS skoldag från kl.8:30 - 13:30
Fredag
Terminsavslutning kl. 9:00 - 12:00Vecka 50

måndag
 

NO - omprov
Matematik - enhet - repetition
tisdag
Sv - arbete med Zick-Zack
SO - Historia - medeltiden 
En- London presentation
onsdag
Matematik - problemlösningar 
Sv - argumenterade texter
Bild - design
En- London presentation
torsdag
Sv - läsförståelse
En- London presentation, Christmas
Ute i stan och tittar på advent. 
fredag
Sv - arbete med MiniBladet
SO -  medeltiden
Ma - enhet - diagnos


Vecka 49
måndag 
NO - PROV kroppen
Matematik - enhet arbeta med alla enheter
tisdag
Sv - arbete med Zick-Zack
SO - fakta om kontinenten Europa
En. Londons presentaion
onsdag
Matematik - enhet - arbete med alla enheter
Sv - analysera berättelser
Bild - kroppens proportioner 
En.London presentaion
torsdag
Sv - läsförståelse
Ma - 
enhet - problemlösningar med enheter
NO- kroppen - efter provet
Ma - enhet - problemlösningar 
SO - Europa - arbete med Atlas
En- London presentation
fredag
Sv - arbete med MiniBladet
SO -  - Europa - arbete med Atlas
Ma - enheter problemlösningar


Vecka 48
måndag 
NO - kroppen - repetition
Matematik - enhet - Volym och vikt
 tisdag 
Studiedag 
onsdag
Matematik - enhet - tid
Sv - Diagnos verb,    
skriva/analysera berättelser
Bild - kroppens proportioner (se filmen på Classroom)
En.Verb
torsdag
Ma - enhet - problemlösningar med enheter
Svenska - läsförståelse 
NO- kroppen - repetition inför proven
Ma - enhet - problemlösningar 
SO - Europas städer
En- Fakta om London
fredag
Idrott OBS simmning
Sv - 
arbete med MiniBladet
SO -  - Europeiska 
Ma - enheter problemlösningar

Vecka 47

måndag 
NO - kroppen -sinnena, 
Matematik - enhet - Volym och vikt
Träna på elevspel. se och arbeta klart med stencilen. 
tisdag 
Sv - ordklasser -  verb, Arbeta med Zick-zack
SO - Europeiska länder redovisning
onsdag
Matematik - enhet - tid
Sv - arbeta med Zick -zack
torsdag
Ma - enhet - tid
Svenska - läsförståelse 
NO- kroppen - hjärna
Ma - enhet - tid
SO - redovisning
fredagSv - arbete med MiniBladet
SO -  - Europeiska länder redovisning

Vecka 46
måndag 
NO - kroppen -sinnena, smak och hörsel
Matematik - enhet - Volym och vikt
Träna på elevspel. se
tisdag 
Sv - ordklasser oregelbundna verb
SO - Europeiska länder redovisning
onsdag
Matematik - enhet - volym och massa
Sv - Läxa - gör klart frågor till boken "Rum 213" (minst två kapitelfrågor) Ingen läxa om du har svarat på alla frågor fram till kapitel 16
torsdag
Ma - enhet - volym och vikt
Svenska - läsförståelse 
NO- kroppen - sinnen, synen, lukt, känsel
Ma - enhet - völym och vikt
Sv - läsförståelse
fredag
Sv - arbete med MiniBladet
SO - 
 - Europeiska länder redovisning
So läxa - Uppdrag Europa (se på Classroom)

Vecka 45
måndag 
NO - kroppen - matspjälkning 
Matematik - skala och arean
Träna på Geoboard på Classroom
tisdag 
Sv - ordklasser  verb
SO - Europeiska länder - redovisning
En- regelbundna verb 
onsdag
Matematik - problemlösning 
Sv -diktamen (tänk på storbokstav, punkt och kommatecken)
En- Film
torsdag
Ma - enheter- tid, längd, massa, volym
Svenska - läsförståelse
NO- kroppen - matspjälknings olika organen 
SO - redovisning
En- Repetition av regelbundna verb
Läxa:
Tisdag vecka 46
Gör klar verb uppgifterna på papper

fredag
Ma - enheter 
Sv - arbete med MiniBladet
SO - Europeiska länder - redovisning 
NO läxa - begrepp - enzym, spjälkning,  nedbrytning, komponenter, absorbera, syra, strupe, frätande)

Vecka 44
  Höstlov
29/10 - 2/11


Vecka 43

måndag 
NO - kroppen - blodomloppet/hjärta 
Matematik - skala och arean
Träna på Geoboard på Classroom
tisdag 
Sv - ordklasser  verb
SO - Europeiska länder samla fakta till din redovisning
onsdag
Matematik - repetition omkrets, area och skala
Sv - Vi går till Stadsbiblioteket efter lunchen.
torsdag
Ma - diagnos geometri 
Svenska - arbete med MiniBladet
NO- kroppen, Våra syner. 
fredag
Ma - efter diagnosen
Sv - läsförståelse
Efter lunch -  Halloweenfest  
 


Vecka 42

måndag 
NO - kroppen - blodomloppet/hjärta 
Matematik - skala
Ma - Läxa - sidan 63 i matteboken 
(till måndag v 43)
Träna på Geoboard på Classroom
tisdag 
Sv - ordklasser  
SO - Europeiska länder
En. Träna på grammatik
onsdag
Matematik - skala
Svenska - arbete med MiniBladet
En. Läsning+ träna på grammatik
torsdag
STUDIEDAG
fredag
Ma - repetition geometri
Sv - läsförståelse
NO läxa - begrepp - blodomlopp, transportsystem, sammandragningar, blodtryck, uthållig muskel, ihålig, förgrenas, nätverk, artär, ven, kapillär. 

Vecka 41
måndag 
NO - kroppen, blodomloppet 
matteläxa  - matteboken s. 56 och 57.
(till måndag v. 42)
tisdag 
Sv  - ordklasser - substantiv
SO - arbete med Atlas 
Träna på elevspel.se  - Nordens berg, åar, sjö och hav
En. Arbeta med uppgifterna på google classroom
onsdag
Sv - faktatexter 
Ma - geometri
En. Läsning
torsdag
Sv - läsförståelse,
NO - kroppen - hjärta
En. Glostest, Glosorna finns i skrivhäftet
Arbeta med uppgifter i classroom
Magic workbook
fredag
Ma - skala
Sv - arbete med MiniBladet
SO - diagnos Norden
NO läxa begrepp - körtel, sinnesorgan, pigment, stötdämpande, hornlager, vävnad,  talgkörtel.


Vecka 40

måndag 
NO - kroppen - skelett 
Matematik - geometri
tisdag 
Ma - Läxa - sidan 54 och 55 i matteboken 
(till måndag v 41)

Sv - substantiv 
SO - Europa, Island
onsdag
SKOGENS DAG- OBS kläder efter väder!
torsdag
Sv - läsförståelse, NO - kroppen, huden
En. Glostest, Ord från kapitel 3
fredag
Ma - geometri
NO läxa - Läs Pojke/flicka och förklara begrepp - könsorgan, befruktning, släktdag, navelsträng, sädesledarna, äggledarna, synvillor


Vecka 39

måndag 
NO - kroppen
Matematik - vi går igenom diagnos Decimaltal
tisdag 
BIO Panora
Sv - substantiv   SO - Europa

onsdag
STUDIEDAG
torsdag
En. Glostest,
Sv - läsförståelse, NO - kroppen
extra läxa skriv minst 5 meningar om Norge
fredag
Ma - geometri
Sv - ordklasser
Sv - läxa  - Läs om skri- skiljetecken på Classroom

Vecka 38


måndag 
NO - kroppen
matteläxa  - stencil
tisdag 
Sv - artikel,   SO - Europa
onsdag
Sv - Arbete med MiniBladet 
Ma- diagnos decimaltal
torsdag
En. Glostest
Sv - läsförståelse, NO - kroppen
fredag
Ma - arbeta klar med decimaltal
Sv - ordklasser

Vecka 37
måndag 
kroppen
matteläxa gör klart alla uppgifter i matteboken t o  m sidan 78
tisdag 
muntligt förhör om valet och partierna
Eng.
Träna på stavning och översättning av nya ord som finns i skrivboken 
Diktamen : Torsdag 20/09
onsdag
Arbete med MiniBladet
torsdag
läsförståelse, kroppen
skoljoggen
fredag
decimaltal

vecka 36

måndag 
repetition NO blomma
tisdag 
Val - hur fungerar det?
onsdag
Arbete med MiniBladet
torsdag
läsförståelse
NO diagnos blomma 
fredag
läxa SO - Förklara hur val går till i Sverige. vecka 35

måndag
4 räknesätt 
tisdag
pollinering
onsdag
MiniBladet samarbete med Sydsvenskan 
torsdag
läsförståelse
fredag
läxa SO - begrepp (förklara med dina egna ord)
statsskick, demokrati, diktatur, statsminister, statschef, riksdag, regering,  


vecka 34


måndag
OBS inga idrottskläder
tisdag
mina framtidsdrömmar (skrivarbete)
ons - vi börjar dagen med att ha brännboll i Pildammsparken tillsammans med klass 5x
        - arbetar med adjektiv som alla elever har fått första skoldagen
tor   - läsförståelse
fre -  romerska siffror 

vecka 33

mån 
sommarlov
tis
sommarlov
ons
sommarlov
tor
skolstart kl, 9.00- 13.00
fre 
skoldag 8.30 - 14.00
Efter lunchen går vi till stadsbiblioteket