Klass 5Y

Sommarhälsningar Dammfriskolan 2018


Vid läsårets slut vill jag passa på att ge lite information om vad som har hänt under läsåret och informera om skolstarten till hösten.


Vi har haft ett framgångsrikt samarbete med olika kulturaktörer inom projektet Skapande skola där eleverna har samarbetat över årskurserna. Vårt syfte är att ge möjligheter till att pröva på skapande genom olika estetiska uttrycksformer som teater, serier och film. Elevernas material har varit utställt på Malmö stadsbibliotek.


En viktig del för vår skola är att utveckla den digitala kompetensen för eleverna men också för lärarna. Året har ägnats åt att använda digitala läromedel och öva programmering som är ett nytt mål i skolans läroplan.


Våra elever i spetsmatematik har representerat Dammfriskolan på matematiktävlingar i Stockholm och Berlin. En del elever på högstadiet har även samverkat med skolor i USA vilket kommer att fortsätta nästa läsår.


Kommande läsår kommer förskoleklasserna samarbeta med Vetenskapsrådet i ett fyraårigt forskningsprojekt som skall studera konsekvenserna av en ny läroplan när förskoleklassen blir obligatorisk.Skolstart sker torsdag den 16 augusti, 2018.

Förskoleklass kl:09.00 på lilla skolgården

Årskurs1-3 kl:08.30 på lilla skolgården

Årskurs 4 kl:08.30 i aulan

Årskurs 5-6 kl:09.00 på mellanstadiets skolgård

Årskurs 7 kl:09.00 i aulan

Årskurs  8-9 kl:09.30 klassrum enligt anslag i rasthallen


Fritidshemmet är stängt för planering den 14 augusti.

Trevlig sommar!


Rektor Jörgen HåkanssonLäxor och uppgifter att ha koll på:

Här tänker jag att vi lärare ska börja fylla på med kort information om vilka läxor och uppgifter som vi arbetar med så att både elever och föräldrar enklare kan överblicka vad som ska göras eller vad som har gjorts. 
.
   


Språkval:

Vi har inte fått in alla språkvalsblanketter. Vi ber alla föräldrar att fråga sina barn och titta i skolväskor och barnens rum efter blanketter. Vi måste få in dem snarast.


Alla skoluppgifter och arbeten finns i klassens Classroom. Mycket av de läromedel vi använder ligger i Gleerups portal.


Martin är nu tillbaka på heltid efter föräldraledighet och kommer ha engelska med 5Y samt finnas runt klassen som stöd.

Klassens teater från förra läsåret finns som film på Google Drive i mappen 5y.
Vecka 24

Måndag 


Tisdag


Onsdag


Torsdag     Städning och utomhusaktivitet för hela mellanstadiet


Fredag    
Samlas i klassrummet kl. 8.30

Skolavslutning kl. 9.00

Samlas i klassrummet en stund efter tillsammans med Annika.

Vi är klara innan lunch. 


Tel till Hven (Fritids)
0721-649083


Vi som undervisar i 5y:

Alfon Keteli 
(Mentor, svenska, SO & musik)
0731574906

Martin Sjöbeck 
(Mentor, Engelska)
0708845925
martin.sjobeck@malmo.se

Blazenga Puaca (Bild)
blazenga.puaca@malmo.se


Bengt Olsson (träslöjd)
bengt.ohlsson@malmo.se


Kristina Olsson (textilslöjd)
kristina.olsson@malmo.se


Sture Sandahl (spec.ped.)
sture.sandahl@malmo.se