Klass 5Y

Läxor och uppgifter att ha koll på:

Här tänker jag att vi lärare ska börja fylla på med kort information om vilka läxor och uppgifter som vi arbetar med så att både elever och föräldrar enklare kan överblicka vad som ska göras eller vad som har gjorts. 

Svenska:

Alla i klassen är med i en varsin läsgrupp och ska läsa ett visst antal sidor regelbundet.    
 
Uppgifter på Classroom:
  • Skriva en faktatext om ett djur
  • Slumpskriv
SO:

Vi arbetar för tillfället med samhällskunskap och ska bland annat dramatisera olika politiska synvinklar på hög eller låg skatt.

Uppgifter på Classroom:
  • Göra uppgifter till boken Koll på samhället (v.16)
  • Förklara begrepp
  • Läsa kapitel i Gleerups och svara på frågor
 Engelska:

Vi arbetar med regelbunda och oregelbundna verb och använder framförallt Gleerups för arbetsuppgifter i kombination med gemensamma genomgångar och olika övningar i helklass.

Läxa till v 17 (tisdag) glosor:
   


Alla skoluppgifter och arbeten finns i klassens Classroom. Mycket av de läromedel vi använder ligger i Gleerups portal.


Martin är nu tillbaka på heltid efter föräldraledighet och kommer ha engelska med 5Y samt finnas runt klassen som stöd.

Klassens teater från förra läsåret finns som film på Google Drive i mappen 5y.Vecka 16 (Alfon ledig)

Måndag


Tisdag 


Onsdag


Torsdag


Fredag


Vecka 17

Måndag

Världsbokens dag. Mellanstadiets bokpiloter har satt samman en tipsrunda. Eleverna tävlar i grupper om 2-4 elever. En grupp per årskurs vinner en bok var. 5y kl 10.45 - 11.15

Tisdag 

Glostest engelska. Se Classroom för mer info.

Onsdag


Torsdag
Ma prov, kapitel 6 & 7

Fredag
Tel till Hven (Fritids)
0721-649083


Vi som undervisar i 5y:

Alfon Keteli 
(Mentor, svenska, SO & musik)
0731574906

Martin Sjöbeck 
(Mentor, Engelska)
0708845925
martin.sjobeck@malmo.se

Blazenga Puaca (Bild)
blazenga.puaca@malmo.se


Bengt Olsson (träslöjd)
bengt.ohlsson@malmo.se


Kristina Olsson (textilslöjd)
kristina.olsson@malmo.se


Sture Sandahl (spec.ped.)
sture.sandahl@malmo.se