Klass 6X

6X schema

Länk till schemavisaren:

http://www.skola24.se/Schemavisare

/Schema/malmo-skola24-se/Dammfriskolan


Vårterminen slutar fredag 15 juni.Läxhjälp 

Onsdagar kl. 14.30 - 17.00 i Mediateket.

Start vecka 7


Tisdagar simskola 14.45 - 15.30TEKNIK


Eleverna ska undersöka en teknisk vardagsprodukt och med hjälp av sina kunskaper inom området teknik och göra en redovisning kring produkten samt en skiss.

Redovisningen sker v 21 i form av en presentation. Produkt + Skiss.

Ni kommer arbeta på Matte och No lektioner samt hemma.


Se pedagogisk planering i Classroom.


SVENSKA

Klassen arbetar med en uppgift i svenska som vi kallar EXAMENSARBETE.

Uppgiften finns delvis i classroom.

Inlämningsdatum 25 maj.

Undervisande lärare i 6X:

Caroline Gotthardsson (Ma/No)
caroline.gotthardsson@malmo.se

Ingrid Olofsson (Sv/SO)
ingrid.olofsson@malmo.se

Catarina Ascencio Dahl(bild)
@malmo.se

Sharon McGlinn (eng)
Sharon.McGlinn@malmo.se

Malin Sangberg Minör (hemkunskap)
Malin.SangbergMinor@malmo.se

Jenny Olofsson (textilslöjd)
jenny.olofsson@malmo.se

Dan Bjerkehage (trä- och metallslöjd)
dan.bjerkehagen@malmo.se

Mats Collin (Musik)
mats.collin@malmo.se

Ulrika Prahl Svensson (spanska)
ulrika.prahlsvensson@malmo.se

Peter Svensson (franska)
Peter.Svensson2@malmo.se

Marcus Arvidsson (idrott) 
marcus.arvidsson@malmo.se

Katarina Svenning (tyska)
Katarina.svenning@malmo.se

Sture Sandahl (spec.ped.)
sture.sandahl@malmo.se

Tel till Hven (Fritids)
0721-649083


Bildresultat för läxor 
Vecka 17
Måndag: Världsbokdagen
Tisdag: 


Onsdag: Torsdag: Fredag:


LÄXOR SPRÅKVAL    

Spanska
Läxa torsdag. Info se Classroom.


TyskaFranska