Klass 6X


 SO:
Vi har satt igång arbetet med världen och läst kartor. Arbetet innefattar både grupparbeten och enskilda uppgifter. 

SV: 
Vi fortsätter i Zick-Zack med olika sorters texter, närmast beskrivande texter och hur man förklarar olikheter och skillnader.

Bild: 

Vi lär känna några stora Europeiska konstnärer, både teoretiskt och med penseln under några veckor. 

Vecka 41-43

Måndag:Tisdag:
Onsdag: 
 

Torsdag:

18 oktober Studiedag
Fredag:

Biografin om konstnären ska vara klar


Undervisande lärare i 6X:

Ingrid Olofsson (Sv & SO)
ingrid.olofsson@malmo.se
Tel: 0708-518373


Fredric Svensson (Ma & NO)
fredric.e.svensson@malmo.se
Tel: 0708-634125Jenny Olofsson (Textilslöjd)
jenny.olofsson@malmo.se


Katarina Svenning (Tyska)
katarina.svenning@malmo.se


Peter Svensson (Franska)
peter.svensson2@malmo.se


Ulrika Prahl Svensson (Spanska)
ulrika.prahlsvensson@malmo.se


Emil Carlsson ( idrott)
emil.carlsson@malmo.se