Klass 7X


VÅRTERMINEN 2018
VÄRLDSBOKDAGEN!

Betygsvarningar kommer att meddelas i veckan

Lediga måndag 30/4 och tisdag 1/5.


Läxor, inlämningar och prov.

Måndag


Tisdag 


Onsdag  
Prov fysik för de som inte gjort på EV

Torsdag:

Kemipresentation XZ

Spanska glosor Ulrika


Fredag

Kemipresentation XX

Läxhjälp
Måndag: 15-16 sal F349 Gustaf och Lena
Tisdag: 15-16 sal F309 Olof
Onsdag: 14:30-16:30 i Mediateket Drivkraft Malmö. Vecka 36.
Torsdag:  15-16 sal F309 Olof
Provkalender

Vecka 2


Vecka 3

Vecka 4

Vecka 5

Vecka 6

Vecka 7 Torsdag: SO prov Lag och rätt!

Vecka 8

Vecka 9 Matteprov

Vecka 10 Prov Ma - Spetsmatte 

                 Kap.3 - torsdag kl. 8.00 -9.35


Vecka 11

Vecka 12 Onsdag: prov i moderna språk

                 Fredag: prov i Fy - Elektricitet

Vecka 13

Vecka 14 

Vecka 15

Vecka 16, onsdag: franska, Fredag: prov i Bi - Miljarder liv i en kropp

Vecka 17

Vecka 18

Vecka 19 Onsdag: prov i moderna språk

Vecka 20

Vecka 21 

Vecka 22 Tisdag: Terminsprov MaE-post undervisande lärare 7x

Slöjd: Dan Bjerkehagen (trä), Jenny Olofsson (sy)
Musik: Mats Collin
Franska: Peter Svensson
Sv/Eng:  Catrine Sjödin
Biträdande rektor: Magnus Enocson