Klass 8X

Vecka 17 måndag är mentorstiden inställd, eleverna börjar med En 9:25

På tisdag 24/4 ska klassen åka till Bulltofta på trafiksäkerhetsutbildning.

Vi blir hämtade med buss 8:00, den som kommer för sent missar hela utbildningen!! Vi är tillbaka på skolan till vanlig lunchtid.

Klassen delas i två grupper, halva tiden ska vi vara ute = kolla vädret och ta på kläder som håller dig varm och torr. Eftersom vi kommer att befinna oss bland olika fordon ute är det viktigt att alla respekterar alla regler för aktiviteterna.

Vi kommer att få prova på krocksläde och att välta i en bil (inomhus, stillastående), men den som har en rygg- och/eller nackskada får inte göra dessa moment.  Meddela oss i förväg om detta!




Lagarbete med Förebyggarna

Sedan fyra veckor coachas klassen i samarbete en timme i veckan av fritidsledare Jeanette Gardelin och Robert Persson.

De genomför praktiska övningar för att träna och stärka varje elevs förmåga att agera och prata inför andra och våga kliva ut ur sin bekvämlighetszon. Målet är att klassen ska vara en trygghet och språngbräda för att hjälpa varje elev att lyckas ännu bättre med skolarbetet. 

En av klassens mentorer är med vid varje tillfälle, och vi ska ha sex träffar till.


Spetsmatten på Borgarskolan ti & to eftermiddag börjar 14.20



Läxhjälp

 Måndag  Tisdag Onsdag Torsdag 
Lärare: Lena & Gustav
Plats: F349
Tid: 15.00- 1600
Med fokus på språkinlärning.
Lärare: Olof
Plats: F309
Tid: 14.45 - 16.15
Alla är välkomna
Lärare: Drivkraft Malmö
Plats: Mediateket
Tid: 15.00- 16.30
Alla är välkomna
Lärare: Olof
Plats: F309
Tid: 14.45- 16.15
Alla är välkomna 

PROV

V9

Måndag Matte kap 3 (Spets)

V10 Inlämning SO Första Världskriget

V11

V12 

Onsdag: Prov fr/sp/ty

V13 Påsklov

V14

V15

V16 Teknikprov, Mån. Fr, onsdag,

V17

V18Unprepared test in English( Thursday)

V19 

Måndag: Nat.ma del B&C (Spets)

Onsdag: Nat.ma del D (Spets)

Onsdag: Prov fr/sp/ty

V20

V21

Måndag: Terminsprov Ma del 1 (Spets, de som inte gör nationella)

Onsdag: Terminsprov Ma del 2 (Spets, de som inte gör nationella)

Muntligt Nat.ma (Spets)

V22

V23

V24


Läxor

Spetsmatte: Se classroom




v 15
må;
       En: planera för kap 2 i "Main character: Me".
ti

on

to

fr

v 16
må 23/4 inlämning se classroom lektion 9-10. Glöm inte  ta med recept inför tema veckan den 7/5

ti

on

to En:planera för kap 3 i "Main character: Me".

fr

v 17

ti

on

to En: planera för kap 4 i "Main character: Me"

fr

v 18

on

to

fr


Klassmentorer:
Jenny Olofsson: jenny.olofsson@malmo.se




Undervisande lärare:
Idrott & hälsa:Marcus Arvidsson
Franska: Peter Svensson
Arabiska: Naghem Toma

Provkalender 8X