Klass 8x

Schema fredag 17/8  

09:30- 12:00

12:15-12:50 Lunch

12:50-14:00 Capture the Flag Pildammsparken
 

                       

Inför denna termin så har det blivit lite förändringar:

Maha Naser ersätter Vanja som klassmentor. Henrik Karlsson ersätter Markus som idrottslärare, Jenny Svenssen ersätter Vanja som svensklärare.

 Två nya ämnen har tillkommit i schemat. Grupp ett har teknik och musik och grupp två har hemkunskap, bild under höstterminen, byter vid jul.

I åk 8 kommer de att få praoa; vecka  49 och 21. 

Vi har beslutat att skolan kommer att använda ett nytt digitalt läromedelspaket från Nationalencyklopedin. Det är mycket viktigt att eleverna har med sina chromebooks annars kommer de inte åt sina läromedel, skolan är digitaliserad.

-        Fotografering den 27 augusti klockan 13:00.

Schemat som ligger ute är preliminärt men det kommer att ske justeringar.