Klass 8Y

Ulrika Prahl Svensson:    0708-518392
Abbas Daii:  0708-518329
Peter Svensson:

INFORMATION

Mentorstiden på måndag v.17 är inställd. Eleverna börjar klockan 9:35 med teknik/hemkunskap.

Studie- och yrkesvägledare Becky Helgadottir informerade 8Y om gymnasiestudier och PRAO i onsdags v.15 på lektionstid. De fick önska olika yrkesområden och blir därefter tilldelade en plats av Becky. PRAO sker nu under vårterminen v.20.

Vill man boka in en tid för enskilt samtal om gymnasieansökan når man Becky på följande mejladress:

becky.helgadottir@malmo.se

Obs! Missa inte ett event på Malmö Live. "Hej Framtid - En möjlighet för elever och deras föräldrar att möta hotell- och restaurangbranschen genom framtiden på Malmö Live"

Gå in och anmäl dig på :  http://www.hejframtid.org/event/ 
LÄXHJÄLP
Måndag:  15-16 sal F-349 Gustaf och Lena
Tisdag:     14:45-16:45 sal F-309 Olof
Onsdag:   15:00-16:30 i Mediateket - Drivkraft Malmö. 
Torsdag:  14:45-16:45 sal F-309 Olof  
Grupper åk 8 - VT-18
    grupp -1  TK  
    grupp -2   HKK           

Information

Spetsmatten på Borgarskolan ti & to eftermiddag börjar 14.20


LOVVECKOR:
Höstlov v44

STUDIEDAGAR/LEDIGA DAGAR:

16/2 Studiedag

19/2 – 23/2 Sportlov

7/3 Studiedag

26/3 – 2/4 Påsklov

30/4 Valborg

1/5 Första maj

10/5 - 11/5 Kristi himmelsfärd

24/5 Studiedag

6/6 Sveriges nationaldag

15/6 Skolavslutning

Länk till schemat: 


Prov:

V2

V3

V4

Onsdag: SO- redovisningar om tilldelat ämne

Torsdag: Ellära & magnetism (8YZ)

V5

V6

V7 Tisdagen Akustik och Optik. Torsdagen: prov på första världskriget i historieämnet.

V8 Sportlov

V9

Måndag: Matte kap 3 (Spets)

V10

V11

V12 

Onsdag Prov fr/sp/ty

Fredag:Prov Kemi - Kap 9 - kol o kolföreningar


V13 Påsklov

V14

Torsdag: prov på Sveriges politiska system

V15

Tisdag: Optik & Akustik 8YZ

V16 Franska, onsdag

V17 Måndag, Matematikprov: Procent (Mahas grupp)

V18 Unprepared test in English (Thursday)

V19 

Måndag: Nat.ma del B&C (Spets)

Onsdag: Nat.ma del D (Spets)

Onsdag: Prov fr/sp/ty

V20

V21

Måndag: Terminsprov Ma del 1 (Spets, de som inte gör nationella)

Onsdag: Terminsprov Ma del 2 (Spets, de som inte gör nationella)

V22

Muntligt Nat.ma (Spets)

Tisdag: Värme och Väder 8YY

Torsdag: Genetik 8YZ


V23

Måndag: SO: ditt egna arbete om hinduismen ska vara inlämnat

V24


Läxor:

Sv: se classroom

En: se classroom

Ma: 

Spetsmatte: Se classroom

SO: Demokratins byggstenar-uppgift ska vara inlämnad senast den 2/3. Se classroom.

NO: 

8YY se classroom, kod för biologi: 859poou

Bi/Fy 8YZ: Se classroom

Sp: Läxa torsdag. Se Classroom.

Fr:  se classroom

Ty:

Id:

Sl:

Bd:

Mu:

Hkk 23/4 inlämning se classroom lektion 9-10. Glöm inte  ta med recept inför tema veckan den 7/5
Tk: