Klass 8Z

Mats 070-851 83 14

Margit 070-851 84 20INFORMATION


Läxhjälp Drivkraft Malmö  i mediateket onsdagar 14.30 - 16.30  Läxhjälpen är för elever åk 6-9 

Läxhjälp i F349 varje måndag mellan 15.00-16.00 för år 7-9 med Lena och Gustaf.


Läxhjälp i F309 tisdagar 15.00-16.30 & torsdagar 15.00-16.30 med Olof.

VIKTIGT ATT VETA

Eleverna har konton i google classroom och här kommer uppgifter och instruktioner att läggas ut.

På Gleerups portal finns de digitala läroböcker som vi kommer att använda

 https://gleerupsportal.se/login/   -välj: Google -logga in med ditt utb.....@skola.malmo.se

Schema

NO Tisdagar 13.00 - 13.55 8YZ Bi/Fy EM. 8ZZ Ke DAI

NO Torsdagar 13.00 - 13.55 8YZ Bi/FY EM. 8ZZ Bi TB

NO Fredagar 9.20 - 10.15 8YZ Ke DAI. 8ZZ Fy EM

Alltid samling vid NO-salarna/hissen

Spetsmatten på Borgarskolan ti & to eftermiddag börjar 14.20


Länk till schemavisaren:

http://www.skola24.se/Schemavisare

/Schema/malmo-skola24-se/DammfriskolanLedigheter och lov 

30/4 Valborg

1/5 Första maj

10/5 - 11/5 Kristi himmelsfärd

24/5 Studiedag

6/6 Sveriges nationaldag

15/6 Skolavslutning


LÄXOR

HKK:


Hkk  25/4 inlämning se classroom lektion 9-10. Glöm inte  ta med recept inför tema veckan

Tk:

SO

Re:

Hi:

Sh:

Ge:

NO

Fy 8YZ: Se classroom

Fy 8ZZ: Se classroom

Bi 8YZ: Se classroom

Bi 8ZZ:

Ke 8YZ: 

Ke 8ZZ:

Engelska

Se Classroom.

Dont forget to write about "Rabbit proof Fence".

Svenska 

Matematik

Ma (Margits grupp): Se classroom

Ma (Mahas grupp): Se classroom

Ma (Abbas grupp)

Ma (Emils grupp)

PRAEST

Musik

Bild

Idrott

Slöjd


Språkval

Franska

Spanska 

Läxa: torsdag. Se classroom.

Tyska

 

 

PROV

V17 Måndag, Matematikprov: Procent (Mahas grupp)

Fredag: Akustik 8ZZ

V18

Thursday: Unprepared test in English

SO: prov i hinduismen

V19

Måndag: Nat.ma del B&C (Spets)

Onsdag: Nat.ma del D (Spets)

Onsdag: Prov fr/sp/ty

V20 PRAO

V21

Måndag: Terminsprov Ma del 1 (Spets, de som inte gör nationella)

Onsdag: Terminsprov Ma del 2 (Spets, de som inte gör nationella)

Muntligt Nat.ma (Spets)

V22

Torsdag: Genetik 8YZ

V23

Fredag: Meteorologi & Värmelära 8ZZ

V24


LÄRARE

Svenska/SvA: Vanja Wallin

Engelska: Sharon Mc Glinn

Matte: Abbas Dai, Emil Carlsson, Maha Nasser

Spetsmatte: Margit Utsi

SO: Per BlomJennyanne Johansson

Fy: Margit Utsi

Bi: Margit Utsi(8YZ),Tim Blixt (8ZZ)

Ke: Abbas Dai

Idrott: Catrine Sjödin 

Slöjd:Dan Bjerkehagen (Tm), Jenny Olofsson (Tx)

Hemkunskap: Malin Sangberg Minör

Teknik: Tim Blixt

Bild: Catarina Ascencio

Musik: Mats Collin

Spanska: Julia Burguete, Ulrika Prahl Svensson

Franska: Peter Svensson

Tyska: Katarina Svenning

Sv/Eng: Catrine Sjödin 

Biträdande rektor: Magnus Enocson