Klass 9X

Läxhjälp 

Drivkraft Malmö - Onsdagar 14.45-16.00 i sal F206
Ola & Olof - Torsdagar 15.15-16.30 i sal F309

Övriga aktiviteter


V 49 måndag och tisdag gör åk 9 de muntliga nationella proven i Sv, Ma och En.
Måndagen börjar 8.30-9.30 med en Sv-lektion i sal F 304 där klassen läser material inför provet i Sv.
Därefter är eleverna indelade i grupper om 3-5 personer som gör de muntliga proven tillsammans.
Varje grupp har tre olika provtider under de två dagarna. Övrig tid är de lediga, de har inga vanliga lektioner.
Schemat för alla grupper och ämnen är utdelat till eleverna, och kommer att ligga på 9X info på Classroom.