Klass 9X

Sista veckan på högstadiet!

Måndag - onsdag gäller det vanliga schemat, men ändringar kan dyka upp p g a att andra klasser har schemabrytande aktiviteter och deras lärare inte är på skolan. Kolla 9X info varje dag! Under onsdagen kommer vi att städa skåpen, så då är det bra om eleven har med väska/påse för att ta hem ev saker. Inlämning av chromebook med laddare och väska på onsdag 11.00, därefter städning av skåpen.

Alla böcker ska lämnas in, kolla hemma efter läroböcker och låneböcker från biblioteket och ta med dem till skolan!

Onsdag kväll är det avslutningsfest för 9:orna på Malmö Museum, 18.00-23.00. Alla klassföreståndare och flera andra lärare är med hela kvällen. 

Torsdag tillbringar vi tillsammans i klassen, på Ribersborgsstranden. De elever som fortfarande har böcker kvar att lämna, skåp att ståda m m kommer till skolan senast 10.00, sedan går de med Jenny till stranden vid 11.00. De elever som har allt avklarat åker på egen hand till grillplatsen till vänster om Handikappbadet, samling 11.30 för korvgrillning m m. Skulle väderprognosen ändras meddelar vi ändrade planer här och på 9X info.

Fredag är det avslutning, samling i sal F 206 10.00. 
10.45 börjar den gemensamma avslutningen ute i amfiteatern på gården, därefter får eleverna sina betyg och vi tar adjö och önskar lycka till!
Information till föräldrar om nationella prov ( finns på flera språk) Gå in på länken och scrolla ner till Informationsbrev om provet i årskurs 9 ( Gick tyvärr inte att länka direkt)

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/forbereda-och-bestalla-prov-i-grundskolan/bestalla-och-hantera-prov-i-grundskolan#h-Informeraomnationellaprov