Klass 9X

Läxhjälp 

Drivkraft Malmö - Onsdagar 14.45-16.00 i sal F206
Ola & Olof - Torsdagar 15.15-16.30 i sal F309

V 11 tisdag och torsdag: nationella prov i Sv, 8.40 - 12.20 i sal F 304 bägge dagarna. Efter lunch startar de vanliga lektionerna 13.10. OBS! laddad chromebook med på torsdagen!

Information till föräldrar om nationella prov ( finns på flera språk) Gå in på länken och scrolla ner till Informationsbrev om provet i årskurs 9 ( Gick tyvärr inte att länka direkt)

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan/forbereda-och-bestalla-prov-i-grundskolan/bestalla-och-hantera-prov-i-grundskolan#h-Informeraomnationellaprov