Klass 9Z

Mats 070-851 83 14

Margit 070-851 84 20INFORMATION

Elevens val on 12/12

Idrott 9Z Vilma, Selma, Hanna

Hemkunskap: Omar 9Z

Övriga är lediga (om ni inte bestämt något annat med någon lärare).


Sista ansökan till gymnasiet är 15/2 2019

LÄXHJÄLP:


Onsdagar 14:30-16:00 mediateket


Ledigheter och lov 


Fr 21/12 AvslutningLÄXOR

Matte (Spets): Se classroom

Fysik 9ZZ: Se classroom


Svenska: Lämna in dagboksanteckning från en karaktär i din bok 18/9. Se instruktioner i Classroom!

Slöjd: lämna in din tolkning senast v 43, se classroom.
PROV
V50:

V51


V2

V3 

Ti: Prov 2:a världskriget

V4

Fr: Fysikprov 9YZ

V5

V6

V7

V8 LOV

V9

V10

V11

Ti: NP svenska

To: NP svenska

Fr: Fysikprov 9ZZ

V12

V13

V14

On: NP NO

To: NP NO

V15

Ti NP engelska

To: NP engelska

V16 LOV

V17

V18

V19

Ti NP SO

To: NP SO

V20

On: NP matte

Fr: NP matte

V21

V22

V23

V24

LÄRARE

Svenska/SvA: Jenny Svenssen

Engelska: Sharon Mc Glinn

Matte: Abbas Daii, Emil CarlssonMaha Nasser

Spetsmatte: Margit Utsi

SO: Per BlomJennyann Johansson

Fy: Margit Utsi

Bi: Margit Utsi(9YZ),Tim Blixt (9ZZ)

Ke: Abbas Daii

Idrott: Catrine Sjödin  

Slöjd:Dan Bjerkehagen (Tm), Jenny Olofsson (Tx)

Hemkunskap: Malin Sangeberg Minör

Teknik: Tim Blixt

Bild: Catarina Ascencio

Musik: Mats Collin

Spanska: Ulrika Prahl Svensson

Franska: Peter Svensson

Tyska: Katarina Svenning

Sv/Eng: Jenny SvenssenSharon Mc Glinn


Biträdande rektor: Magnus Enocson