Klass 9Z

Mats 070-851 83 14

Margit 070-851 84 20


INFORMATION

 

Information om de nationella proven till elever och vårdnadshavare: 

Ni som inte lämnat er kvittens (gymnasieansökan) till Becky - gör det på måndag vecka 9!!

LÄXHJÄLP:


Onsdagar 14:30-16:00 mediateket


Ledigheter och lov 

Studiedag må 18/3

Påsklov 15/4 - 22/4

1:a Maj on 1/5

Studiedag on 22/5

Kristi himmelsfärds 30/5 - 31/5

Nationaldagen to 6/6

Avslutning 14/6


LÄXOR

Matte (Spets): Se classroom

Biologi YZ: Se classroom


PROV
V12

V13

V14

On: NP NO

To: NP NO

V15

Ti NP engelska

To: NP engelska

V16 LOV

V17

V18

V19

Ti NP SO

To: NP SO

V20

On: NP matte

Fr: NP matte

V21

V22

V23

V24

LÄRARE

Svenska/SvA: Jenny Svenssen

Engelska: Sharon Mc Glinn

Matte: Abbas Daii, Emil CarlssonMaha Nasser

Spetsmatte: Margit Utsi

SO: Per BlomJennyann Johansson

Fy: Margit Utsi

Bi: Margit Utsi(9YZ),Tim Blixt (9ZZ)

Ke: Abbas Daii

Idrott: Catrine Sjödin  

Slöjd:Dan Bjerkehagen (Tm), Jenny Olofsson (Tx)

Hemkunskap: Malin Sangeberg Minör

Teknik: Tim Blixt

Bild: Catarina Ascencio

Musik: Mats Collin

Spanska: Ulrika Prahl Svensson

Franska: Peter Svensson

Tyska: Katarina Svenning

Sv/Eng: Jenny SvenssenSharon Mc Glinn


Biträdande rektor: Magnus Enocson