Läsåret för grundskolan och grundsärskolan börjar i augusti och slutar i juni. Förutom lovdagar är eleverna lediga ytterligare fem dagar, studiedagar. Allmän förskola har samma lovdagar som skolan.
      VT 2017

        Vårterminen 2017

Terminen börjar 11 januari
Läsåret slutar 16 juni

Lovdagar

Sportlov 20–24 februari (vecka 8)
Påsklov 10–13 april (vecka 15)
26 maj (klämdag efter Kristi himmelfärdsdagen)
5 juni (klämdag före nationaldagen)

Studiedagar

16 mars

HT 2017/ VT 2018

Höstterminen

16 augusti–22 december 2017

Lovdagar

Höstlov 30 oktober–3 november (vecka 44)

Studiedagar

27 september
17 oktober
24 november

Vårterminen

10 januari–15 juni 2018

Lovdagar

16 februari
Sportlov 19–23 februari (vecka 8)
Påsklov 26–29 mars (vecka 13)
30 april
11 maj (Kristi himmelfärd)

Studiedagar

7 mars