Samsö

Hej och välkommen till  klassidan för Samsö.

Kalender

2019

Höstterminen

15 augusti–20 december 2019

Lovdagar

Höstlov 28 oktober–1 november (vecka 44)

Vårterminen

9 januari–11 juni 2020

Lovdagar

Sportlov 17–21 februari (vecka 8)
Påsklov 6–9 april (vecka 15)
22 maj (klämdag efter Kristi himmelsfärdsdagen)
BilderSAMSÖ OS VT 2019
är slut får denna terminen.
Vi tackar alla för ett gott deltagande!Pågående


Skolstart
Nästa termin börjar den 15:e Augusti 8.45 i våra lokaler på Samsö. Skoldagen håller på som vanligt till 14.30. Veckoschema fås när terminen börjar.
Schema för första dagen:
8.45 Samling i klassrummen och bekanta sig med de nya läromedlen.
Schema ges ut för veckan.
9.30 Rast. Man kan spela couronne, UNO, schack eller annat. Även möjlighet att sitta vid sin dator.
10.00 Vi fortsätter att 
bekanta sig med de nya läromedlen och veckouppgifter.
10.40 rast
11.00 Lunch i lilla matsalen
12.00 Gå till pildamsparken och spela Kubb eller gå en promenad. Möjlighet finns att stanna på Samsö och läsa en bok.
14.30 Skolan slutar, taxi för de som har det.

Ny personal i skolan
Vi får stöd på Samsö av Janet Edström som är specialpedagog och tidigare jobbat bl.a. på lågstadiet här på Dammfriskolan. Janet ska hålla i svenskundervisningen tillsammans med Mattias. Hon kommer också att vara allmän resurs i gruppen. Janet kommer att vara på Samsö två dagar i veckan.

Hemvist
Vi tackar Valentina Öberg för lång och trogen tjänstgöring hos oss. Valentina skall nu får göra det hon brinner för på heltid - Musikundervisning!
På hemvisten skall Linda Portnoff börja jobba. Hon har tidigare tjänstgjort på fritids här på Dammfriskolan. Linda kommer att hålla i hemvisten samt vara stöd under skoldagen, tillsammans med Tobias.

Nya elever
Vi tackar av tre elever Hussein, Josef och Henrik som går vidare till gymnasiet. Istället får vi tre nya elever två i åk 7 och en i åk 9.
Sammanfattningsvis blir det på samsö:
åk7: Två elever
åk8: Fyra elever
åk 9: Två elever

Smågrupper
För att bättre kunna nå våra elever där de är i sin utveckling så kommer vi att skapa 2 klassrum på Samsö där vi kan dela upp eleverna när så behövs. Detta för att i mindre grupper ges mer utrymme för att stödja alla eleverna efter behov.


Specialkost
För de elever som är i behov av specialkost men som inte än har det finns det nu en anmälan online på malmös hemsida. Glöme ej att du behöver bifoga ett kostintyg i anmälan skrivet av legitimerad vårdpersonal såsom läkare, dietist, sjuksköterska, psykolog eller logoped. Alternativt från skolläkare./Tack för oss och ha en skön sommar!

Hälsningar Mattias, Rickard, Tobias och Valentina.

Information

Telefon: 0721 58 11 50

Klasslärare:
0708 51 83 46

0733643851

Bespisning 040 26 15 44

Undervisande lärare:
SO: 
Mattias Liedholm
Svenska, SvA: Janet Edström (spec ped), Mattias Liedholm
Engelska, Matte, NO: Rickard Galbe
Engelska: Tobias Wallbrand
Idrott & Hälsa:Henrik 
Slöjd: Dan (trä), Kristina (textil)
Hemkunskap: Tinna Persson

Musik: Vallentina Öberg
Bild: Catarina Ascencio

Rektor: Jörgen Håkansson

Mentorer: 
Rickard Galbe
Mattias Liedholm

Hemvist:
Tobias Wallbrand

Lina Portnoff